fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

Acte necesare pentru divorţ

Actele necesare pentru divorţ nu trebuie să sperie pe nimeni. În principiu, separarea de drept a soţilor reprezintă pasul ultim pe care aceştia trebuie să îl facă în faţa instanţei, după ce toate încercările de reparare a relaţiei au eşuat. În acest scop, oricare dintre soţi poate depune cererea de divorţ la judecătoria de sector sau în circumscripţia de care aparţine.

Motivele pentru divort le regăsim în Articolul 373 Cod Civil  şi Art 375 Condițiile divorțului.

Pentru ca demersul să fie încununat de succes însă, iar instanţa sa se pronunţe într-un timp scurt, trebuie îndeplinite o serie de formalităţi. Iar cum fiecare persoană este diferită, există şi o serie de situaţii de care trebuie să ţii cont în completarea dosarului de divorţ.

Mai facem precizarea că acţiunea de divorţ, în sine, este distinctă de cea pentru partajul bunurilor comune, dobândite în timpul casătoriei. Cele doua procese se derulează separat în instanta – de obicei divorţul precede partajul, însă ele se pot desfasura şi concomitent, la solicitarea petenţilor.

 

Acte necesare pentru divorţ – Divorţ fără copii

Aparent, divorţul fără copii este o procedură simplă câtă vreme unul dintre soţi este hotărât cu privire la motivul divorţului, acesta poate depune cerere de chemare în judecată, în vederea oficierii separării.

Cererea de chemare în judecată: aceasta trebuie să respecte întru totul Codul de Procerdura Civillă şi va cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele date: numele complet al soţilor, CNP, alături de datele privind domiciliul. Cererea de chemare în judecată trebuie să mai cuprindă şi descrierea cât mai succintă a motivelor care au stat la bază deciziei de divorţ.

 

Desemenea despre acest subiect puteți citi mai multe articole accesând:

Acte necesare pentru divorţ – Divorţ cu copii

În cazul divorţului cu copii, în afara actelor mai sus mentionate, trebuie şi o serie de documente pentru aceştia.

Indiferent că dorim custodie comuna sau exclusiva, este necesară o ancheta din partea Autoritaţii Tutelare, aceasta funcţionand de regulă în cadrul Primariei sau a Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului Judeţean.

De asemenea, orice alte acte în privinţa cărora reclamantul consideră că îi pot aduce câstig de cauză în instanţă pot fi depuse la dosarul de divorţ – certificate medico legale care să ateste acte de violentă asupra sa ori a copiilor, declaraţii ale martorilor sau alte documente care să ateste veniturile sau dovezi ale scolarizării copiilor.

Toate actele vor fi întocmite în trei exemplare – câte unul pentru fiecare dintre petenţi şi unul pentru instanţă.

 

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, vă rugăm să completaţi FORMULARUL – ANGAJEAZĂ AVOCAT

 

Post Views: 2.080