fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Au fost aduse completări şi modificări programului “Prima Casă” !

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > AVOCAT DREPT FINANCIAR-BANCAR  > Au fost aduse completări şi modificări programului “Prima Casă” !

Au fost aduse completări şi modificări programului “Prima Casă” !

Programul “Prima Casă” a fost şi este programul cel mai râvnit de către români. Potrivit noutăţilor legislative, recent au fost aduse unele modificări şi completări programului.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 816 din data de 16 octombrie 2017, a fost publicat Ordinul nr. 2644/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenției privind implementarea programului „Prima casă” și a Convenției de garantare și pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”.

Ce modificări au fost aduse?

Pentru situația rambursării anticipate parțială cu diminuarea duratei finanțării garantate, dacă Finanțatorul realizează această operațiune prin refacerea graficului de rambursare a creditului și nu modifică contractul de credit prin act adițional, nu este necesară încheierea unui act adițional la contractul de garantare.

În ceea ce privește drepturile și obligațiile Finanțatorului, se va face înscrierea/radierea în/din cartea funciară a unei singure ipoteci legale de rang I asupra locuinței achiziționate în cadrul Programului.

Înscrierea ipotecii legale și notarea interdicțiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale și a interdicțiilor se face în baza acordului Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. Pentru emiterea acordului de radiere, Finanțatorul transmite letric/electronic la FNGCIMM în termen de 60 de zile de la data la care beneficiarul Programului a rambursat integral finanțarea garantată în cadrul Programului, anticipat sau la termen, solicitarea de emitere a acordului privind radierea sarcinilor și interdicțiilor din cartea funciară.

În calitate de reprezentant al statului, Ministerul Finanțelor Publice emite acordul în vederea radierii dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, a interdicției de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea deciziei de respingere a cererii de plată.

În cadrul programului „Prima casă”, pe lângă locuințele pe care le puteau achiziționa anterior, beneficiarii mai pot achiziționa următoarele tipuri de locuințe:
–  locuință nouă – orice locuință recepționată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;
–  locuință consolidată – orice locuință supusă unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic, recepționată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;
–  locuință care nu îndeplinește condițiile pentru a fi încadrată în categoria nouă sau consolidată – locuință recepționată la terminarea lucrărilor de construcții noi sau de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, destinată achiziționării, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL, care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrate în categoriile prevăzute mai sus.

Mai mult, un beneficiar poate achiziționa o a doua locuință în cadrul Programului în cazul rezoluțiunii contractului de vânzare-cumpărare a locuințelor achiziționate, ca efect al garanției contra viciilor ascunse ale bunului vândut, respectiv în cazul provocării unor daune asupra locuinței achiziționate inițial în cadrul Programului, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinației, cu condiția stingerii creditului contractat inițial în cadrul Programului. Prevederile se aplică și beneficiarilor care achiziționează o nouă locuință în cadrul Programului.

 

sursa lexcafe.ro

No Comments

Leave a Comment