fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

ANAF va controla sute de mii de persoane fizice, inclusiv oameni de afaceri care şi-au creditat propriile firme. Ce să faceți dacă sunteți vizat?

ANAF va începe, de la 1 iulie 2022, o campanie de controale la persoane fizice care dețin averi considerate a fi mari, inclusiv la oameni de afaceri care și-au împrumutat propriile firme, a declarat, vineri, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Lucian Ovidiu Heiuş. Aflați din articolul nostru cum decurg controale ANAF și cum să acționați dacă sunteți vizat!

„Voi direcționa mai mult de jumătate din capacitatea de control la persoane fizice spre acești 561.000 de persoane la care există diferențe cumulate de 20 de miliarde de euro. Nu vom sări nimic. Vom începe de la cel mai mare în jos până la cel mai mic. Vor exista lună de lună cel puțin 70 de echipe de control care vor merge și vor face aceste analize. Am susținerea totală a întregii coaliții, a domnului prim-ministru Nicolae Ciucă. Suntem toți de acord că acesta este glonțul de argint pe care îl poate folosi Fiscul în România împotriva celor care nu înțeleg că trebuie să îți plătească impozitele și taxele, că nu trebuie să mai facă acțiuni care încalcă legea, că nu mai pot să meargă în continuare să fure, să facă evaziune fiscală, să nu achite niciun ban către bugetul de stat, sfidând ceilalți oameni care în marea lor majoritate sunt corecți, onești, își desfășoară business-urile în regulă și își plătesc impozitele și taxele.”

Controale ANAF 2022 - ce știm până acum?

Într-o conferință de presă, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Lucian Ovidiu Heiuş a susținut că ANAF a făcut o analiză din care a rezultat că 561.000 de persoane fizice ar fi acumulat în total venituri de 20 de miliarde de euro în plus față de cele pe care le declaraseră.

 

Inspectorii ANAF se vor uita inclusiv pe Facebook și alte rețele sociale să vadă cu ce se laudă românii, pentru a-i putea taxa ulterior. Din declarațiile șefului ANAF reiese că vizați sunt, de principiu, afaceriștii care au declarat la stat, în perioada 2016 – 2019, venituri mult mai mici față de estimările făcute de inspectori.

 

„Am luat din bazele noastre de date ale ANAF-ului şi din bazele de date ale altor instituţii ale statului, primării, în special, şi conturi bancare şi am văzut în fiecare an ce bunuri mobile şi imobile s-au achiziţionat de fiecare persoană în parte, cum au evoluat sumele de bani în conturile bancare, cu cât, cu ce sume şi au creditat propriile societăţi, cu ce sume şi-au majorat capitalurile societăţilor pe care le au sau ce alte cheltuieli au putut să angajeze. Sunt convins că nu am reuşit să găsim toate cheltuiele pe care le-au angajat, că nu avem bazele de date suficient de bine puse la punct. Şi după aceea am luat şi am verificat pentru fiecare CNP în parte ce venituri au declarat. Legea spune în felul următor: dacă există o diferenţă de 10 la sută dintre venitul estimat şi venitul declarat, dar nu mai puţin de 50 000 de lei, deja există o neconcordanţă la declarare. Există deja un risc în acest domeniu”, a susținut Heiuş, citat de News.ro.

 

Este vorba, în esență, de verificarea situației fiscale personale a persoanei fizice, unul dintre tipurile de control pe care ANAF le poate derula, conform Codului de procedură fiscală. O asemenea verificare poate dura, de principiu, cel mult 270 de zile și se poate finaliza cu emiterea unei decizii de impunere. Totuși, înainte de emiterea deciziei de impunere, Fiscul are discuții cu cei verificați, în cadrul cărora se pot justifica diferențele găsite de inspectori înainte de declanșarea controlului.

Cum ajunge Fiscul să verifice persoanele fizice și care sunt drepturile și obligațiile acestora în raport cu inspectorii?

Când un contribuabil persoană fizică urmează să fie supus unei verificări a situației fiscale personale, acesta trebuie înștiințat înainte, în scris, de către organul fiscal și trebuie să-i fie aduse la cunoștință drepturile sale. Potrivit legislației fiscale, pe întreaga perioadă a verificării, contribuabilul are dreptul la asistență juridică sau de specialitate. Dacă organul fiscal găsește venituri nedeclarate, acesta urmează să impună contribuabilului verificat plata impozitului.

 

Verificarea situaţiei fiscale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit e tratată în Codul de procedură fiscală, în principal, dar se completează și cu unele prevederi din Ordinul MFP nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora.

În acest din urmă ordin se detaliază puțin cum se ajunge la verificarea situației fiscale personale: se face o analiză de risc și se aleg persoanele fizice care vor fi verificate apoi. Este evident că numărul de contribuabili persoane fizice este mult prea mare pentru ca inspectorii fiscali, oricât de mulți ar fi și chiar dacă ar lucra fără oprire, să-i treacă pe toți prin inspecții, fie chiar și o dată la câțiva ani. Prin urmare, Fiscul triază contribuabilii în funcție de riscul la neconformare fiscală – „sfidarea” obligațiilor fiscale (de declarare, la timp, complet și corect). Ce caută personalul Fiscului? Să vadă dacă persoana fizică declară la stat tot ce are de declarat și plătește impozit pe veniturile respective așa cum prevede legea fiscală.

 

Contribuabilul trebuie să fie înștiințat despre verificarea fiscală înainte ca ea să aibă loc, printr-un aviz de verificare ce trebuie trimis, în scris, cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării fiscale. Acest document trebuie să conțină următoarele chestiuni, potrivit Codului de procedură fiscală:

 

– temeiul juridic al verificării;
– data de începere a verificării;
– perioada ce urmează a fi supusă verificării;
– posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării;
– informaţiile şi înscrisurile relevante pentru verificare;
– solicitarea de depunere a declarației de patrimoniu și de venituri.

 

Potrivit listei de mai sus, contribuabilul are dreptul să ceară o amânare a datei de începere a verificării, dar doar o dată, în baza unei solicitări scrise și numai pentru motive justificate – motive de sănătate, să zicem.

Mai departe, pe perioada verificărilor contribuabilul are dreptul să fie asistat de un avocat, de un specialist în fiscalitate sau de orice persoană consideră că-l poate ajuta (cu asistență juridică sau de specialitate). Click aici pentru a discuta ACUM gratuit cu unul dintre avocatii nostri care va pot reprezenta in timpul verificarilor ANAF!

Verificarea situaţiei fiscale personale se desfăşoară de regulă la sediul organului fiscal central, potrivit Codului de procedură. La cererea justificată a persoanei fizice supuse verificării, verificarea situaţiei fiscale personale se poate desfăşura şi la domiciliul său, dar doar dacă nu se poate deplasa, ori la domiciliul/sediul celui care îi acordă asistență juridică sau de specialitate.

Cum se finalizează verificarea ANAF?

La finalizarea verificării situaţiei fiscale personale, organul fiscal central prezintă persoanei fizice constatările şi consecinţele lor fiscale, acordându-i acesteia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere. „Persoana fizică are dreptul să prezinte, în scris, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data prezentării concluziilor, punctul de vedere cu privire la constatările verificării situaţiei fiscale personale, punct de vedere ce se anexează la raportul de verificare şi asupra căruia organul fiscal central se pronunţă în cuprinsul raportului”, scrie în cod.

Acest raport de verificare e cel care stă la baza emiterii unei decizii de impunere, dacă e cazul, bineînțeles – mai simplu pusă chestiunea, dacă organele fiscale găsesc venituri nedeclarate, nefiscalizate, va emite o decizie prin care contribuabilul este obligat la plată.
Dacă cel verificat are o problemă cu rezultatul verificării fiscale, poate contesta decizia de impunere emisă de organul de verificare fiscală. Contestaţia se depune în scris, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere emisă în urma controlului, la organul fiscal emitent al actului atacat.

 

Pe partea de obligații, cei verificați ar trebui să aibă în vedere următoarele aspecte:

 

– contribuabilii trebuie să se prezinte la locul, data şi ora precizate în avizul de verificare şi să furnizeze toate informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale;
– la cererea organului fiscal, cei verificați trebuie să pună la dispoziția inspectorilor registrele, evidenţele, documentele de afaceri, precum şi orice alte înscrisuri relevante pentru clarificarea stării de fapt fiscale;
– trebuie să le permită inspectorilor efectuarea cercetărilor la faţa locului, indiferent de locul unde se desfăşoară controlul – totuși, se poate refuza intrarea în domiciliu sau în reşedinţă, care se poate face forțat numai dacă un judecător a autorizat acest lucru.


Atunci când un contribuabil e supus unei verificări fiscale personale, i se cere să aducă o declarație de patrimoniu și venituri, pe care trebuie să o completeze cu informațiile privind bunurile imobile și mobile deținute, veniturile sale ș.a.m.d.

În mod normal, anul fiscal 2016 ar fi trebuit să se prescrie la 1 iulie 2022. Însă, din cauza pandemiei de coronavirus și a măsurilor luate de Guvern, prescripția intervine abia în primăvara anului 2023, conform specialiștilor. Asta înseamnă că în 2022 nu se prescrie, de fapt, niciun an fiscal. Dreptul Fiscului de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de cinci ani de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, așa cum scrie la articolul 110 din noul Cod de procedură fiscală. Dacă termenul de prescripție se împlinește, atunci Fiscul pur și simplu nu mai are voie să stabilească creanțe fiscale pentru o perioadă anume.

Puteți contesta deciza ANAF?

Actele administrativ fiscale pot fi contestate. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al actului.Instituţia poate admite contestaţia şi anula actul administrativ fiscal. Totodată, instituţia poate respinge contestaţia.
În cazul în care decizia este de respingere, contestatarul, printr-un avocat se poate adresa instanţelor de judecată, solicitând anularea deciziei de soluţionare a contestaţiei prealabile şi anularea actelor administrativ fiscale.

 

Potrivit Legii 207/2015, Codul de procedură fiscală, actul administrativ fiscal este nul dacă:

a)este emis cu încălcarea prevederilor legale privind competenţa;

b)nu cuprinde datele de identificare ale persoanei împuternicite a organului fiscal şi datele de identificare ale contribuabilului etc.;

c)este afectat de o gravă şi evidentă eroare.

În plus, Codul de procedură civilă arată, la art. 175, că „actul de procedură este lovit de nulitate dacă prin nerespectarea cerinţei legale s-a adus părţii o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea acestuia”.

Totodată, de foarte multe ori, argumentele echipei de inspecție fiscală sunt complet eronate, motiv pentru care este absolut necesar să apelați la un avocat care va poate apară interesele. 

u scopul anihilării exercitării dreptului de deducere, este nelegală.

Apelează la un avocat!

Nu există act administrativ-fiscal care să nu poată fi contestat pe calea dministrativă și pe cale judecătorească. Clienţii care apelează la avocaţi specializaţi au şanse să obţină anularea rapoartelor de inspecție fiscală și a deciziilor de impunere aferente, fie prin contestaţie, fie printr-o decizie a instanţei.

Cabinetul nostru de avocatură abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății noastre de avocatură se află companii multinaționale, start-upuri, întreprinderi mici și mijlocii, ONG-uri și persoane fizice.  În plus, va oferim consultanță juridică gratuită pentru problema dumneavoastră.

Completeaza formularul de mai jos sau contacteaza-ne la 0733 774 119 / 0771 500 780 / 0771 500 743 pentru a discuta cu un avocat cu experienta care iti va oferi gratuit consultanta pentru problema ta!

Post Views: 2.114