fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

Divorțul soților aflați în afară țării. Divorţ rapid fără prezența soților în România, acte necesare, durata, costuri!

Atunci când desfacerea căsătoriei este inevitabilă și se ajunge la divorț este bine de știut că separarea se poate face și prin acord, atunci când acest lucru este posibil. În caz contrar, divorțul va avea loc, chiar impotriva vointei celuilalt sot.

Divorț 2022 - informații utile

Codul Civil prevede care sunt motivele de divorț. Articolul 373 menționează că și motive de divorț următoarele: 

 

1. Divorțul prin acordul soților – este cazul de divorț ce presupune cea mai simplă procedura; cererea de divorț se poate depune fie la inițiativa ambilor soți, fie doar a unuia dintre aceștia, oricând pe parcursul procesului,  cu acceptul celuilalt soț. În acest caz de divorț, divorțul poate fi pronunțat indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă există sau nu copii minori din căsătorie. 

 

2. Divorțul din culpa unuia dintre soți sau din culpa ambilor – este divorțul solicitat atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. Un aspect pe care puțini îl cunosc este acela că în cazul în care doar unul dintre soți cere desfacerea căsătoriei invocând culpă celuilalt, instanța poate pronunța divorțul chiar din culpă lor comună, dacă din probele administrare rezultă că este culpă ambilor soți. 

 

3. Divorțul din cauza unei separări în fapt a soților mai mare de 2 ani. În cazul divorțului din cauza unei separări în fapt mai mare de 2 ani, soțul reclamant Își poate asumă vină în desfacerea căsătoriei însă, dacă pe parcursul procesului, soțul părat își exprimă acordul, divorțul se va pronunța fără a se mai face vreo mențiune cu privire la culpă vreunuia dintre soți. 

 

4. Divorțul din cauza stării de sănătate a unuia dintre soți, ce face imposibilă continuarea căsătoriei. În cazul divorțului din cauza stării de sănătate, instanța desface căsătoria în mod automat, fără a mai face mențiune despre culpă vreunuia dintre soți. 

Divorțul prin acord și divorțul din culpă

În cele ce urmează, vom detalia primele două cazuri de divorț:

Pentru că soţii să poată divorţa de comun acord (ne aflăm în primul caz de divorț), atunci când au copii minori, ei trebuie să se înțeleagă și asupra următoarelor aspecte:

– numele de familie pe care să îl poarte fiecare după divorţ, după ce divorțul se va pronunța; 

– exercitarea autorităţii părinteşti (care se face de către ambii părinţi, în acest caz);  

– stabilirea locuinţei copilului minor după divorţ, respectiv cu care dintre părinți să locuiască acesta după divorț; 

– modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și copilul minor, respectiv un program de vizită; 

– stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere și educație, respectiv pensia de întreținere.

În cazul soților care nu divorțează prin acord, însă, toate aceste aspecte le va decide judecătorul, după ce va analiză toate probele depuse la dosar de către aceștia și după ce, eventual, va audia martorii și va ascultă copiii minori cu vârstă de peste 10 ani. 

 

Dosarul de divorț se depune la judecătorie și trebuie să cuprindă următoarele: 

– cererea de divorț semnată de soțul reclamant sau de ambii soți, în cazul în care se depune cererea de divorț prin acordul soților; 

– copie de pe cartea de identitate a reclamantului sau de pe cărțile de identitate ale soților, dacă doresc divorțul prin acord; 

– copie de pe certificatele de naştere ale copiilor minori ai soților; 

– copie de pe certificatul de căsătorie; 

– dovadă plății taxei judiciare de timbru de 100 lei dacă cererea este depusă doar de reclamant sau de 200 lei, dacă se depune un divorț prin acord. 

 

Taxa de timbru pentru divorț se plăteşte anticipat, iar dovadă achitării acesteia trebuie să fie ataşată la cererea de divorţ, împreună cu restul de acte necesare. Taxa judiciară de timbru pentru divorț se va achita fie la primăria de care aparține reclamantul (cel care depune actele de divorț),fie  la Direcția Taxe și Impozite Locale, fie prin ordin de plată online. 

Dacă sunt întrunite toate condițiile necesare pentru defacerea căsătoriei, instanța pronunța desfacerea căsătoriei și comunica soților hotărârea judecătorească ce va servi că dovadă pentru soți, oriunde vor avea nevoie ulterior. 

 

În cazul în care unul dintre soți a optat pentru schimbarea numelui după divorț sau dacă instanța dispune, peste voința acesteia/acestuia, revenirea la numele anterior,  soțul trebuie să meargă la Direcția de Evidență a Populației de care aparține și să își schimbe cartea de identitate. 

Partajul

În ceea ce privește partajul bunurilor comune ale soților, acesta procedura poate avea loc împreună cu procesul de divorț (însă ar prelungi durata de soluționare a divorțului) sau se poate formulă o nouă acțiune, independenta de acțiunea de divorț. Prin urmare, partajul poate fi făcut atât în cadrul acțiunii de divorț, cât și separat.

 

Dacă se solicită și partajul, la documentele de mai sus se vor adăuga și: copie de pe actele de proprietate ale bunurilor comune, certificate de atestare fiscală cu valoarea impozabilă a acestora, extrase de carte funciară, precum și orice alte documente ce sunt în legătură cu bunurile soților.

 

Aveți nevoie de un avocat divorț cu experiență?

Perioada în care divorțați este una plină de întrebări, emoții și anxietate. La aceste lucruri puteți adaugă și stresul care vine o dată cu procesul de divorț, iar asistență unui avocat divorț cu experiență poate face diferența. Pentru echipa asistență-avocat.ro este important că dvs. să aveți atât o reprezentare legală de calitate în această perioada, cât și să simțiți că dorințele și cerințele dvs. sunt ascultate și îndeplinite. 

 

Echipa noastră de avocați cu experiență în domeniul dreptului familiei a soluționat favorabil pentru clienții noștri peste 600 de divorțuri numai în ultimul an. Ne angajăm să va reprezentăm și să va susținem pe tot parcursul procesului de divorț, căutând soluții rapide și adecvate bugetului și situației dvs. particulare. Dacă va aflați în pragul unui divorț și vreți să știți mai multe despre procedura, taxe, costuri, sau durata de timp estimativă pentru a soluționa divorțul dvs. completați formularul de mai jos și un avocat din echipa noastră va va contacta în cel mai scurt timp! Alternativ, ne puteți apela la 0733 774 119 / 0771 500 780 / 0771 500 743

Post Views: 12.416