fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Testamentul. Ce condiții de formă trebuie să îndeplinească un testament pentru a fi valabil?

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > Noutati  > Testamentul. Ce condiții de formă trebuie să îndeplinească un testament pentru a fi valabil?

Testamentul. Ce condiții de formă trebuie să îndeplinească un testament pentru a fi valabil?

Testamentul. Ce condiții de formă trebuie să îndeplinească un testament pentru a fi valabil?

Testamentul. Formele testamentului și condițiile de valabilitate. Testamentul olograf. Testamentul autentic. Testamentul este actul unilateral, personal şi revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viaţă(art. 1034 C. Civ.).

Vom începe prin a preciza faptul că, indiferent de forma pe care o imbraca testamentul, este obligatoriu să îndeplinească doua condiții generale, și anume:

a) Forma scrisă

Astfel, indiferent de forma pe care ar lua-o testamentul și indiferent dacă testatorul s-ar afla într-o situație excepțională(de exemplu, soldatul în timpul de război), testamentul trebuie să aibă formă scrisa. Se poate observa că în legea romana nu acceptă un testament întocmit verbal;

b) Forma actului separat

Există situații în care doua sau mai multe persoane doresc să testeze una în favoarea celeilalte sau în favoarea unui terț(de exemplu, un cuplu testează în favoarea unui prieten comun). Pentru că acest testament să fie valabil, el nu poate fi scris, de exemplu, pe o foaie dacă voință parților este contopită într-un singur text, pentru că astfel s-ar încălca dreptul testatorului de a revoca în mod unilateral și liber respectivul testament(ar fi nevoie și de acordul celeilalte părți, pentru că și ea și-a exprimat aceeași voință prin respectivul act). Daca însă două persoane testează pe o singura coală de hârtie, însă își exprimă voință în paragrafe diferite(chiar daca se repetă exprimarea aceleiași voințe), semnând și datând fiecare în parte textul scris, acest testament ar fi valabil, pentru că, în cazul în care una dintre persoane dorește să revoce testamentul, nu va afecta valabilitatea celuilalt testament înscris pe hârtie.

Dacă una dintre aceste două condiții nu este respectată(fiind necesară îndeplinirea cumulativă), atunci testamentul va fi lovit de nulitate absolută, care va putea fi invocată de orice persoană interesată.

Testamentul. Formele testamentului și condițiile de valabilitate.

Există următoarele tipuri de testament:

a) Testamente ordinare:

  • Testamentul olograf
  • Testamentul autentic

b) Testamente privilegiate, care se pot întocmi în situații excepționale

 

Ce condiții trebuie să îndeplinească testamentul olograf pentru a fi valabil?

  • Să fie scris în întregime de mâna testatorului

–           Poate fi scris cu orice instrument(creion, stilou, cărbune etc.)

–           Poate fi scris pe orice fel de material(hârtie, pânză, lemn etc.), chiar împărțit în mai multe bucăți(dar între care să se creeze legătura)

–           Poate fi scris în orice limbă

  • Să fie datat de mâna testatorului

–           Datarea se poate face prin precizarea cu exactitate a zilei, a lunii, a anului în care a fost întocmit sau poate să fie stabilită prin precizarea unui eveniment(de exemplu, Ziua Națională a României)

  • Să fie semnat de mâna testatorului

–           Nu se poate folosi o ștampilă sau sigiliu

–           Nu are importanță locul în care este așezată semnătură

 

Ce condiții trebuie să îndeplinească testamentul autentic pentru a fi valabil?

În ceea ce privește testamentul autentic, acesta se autentifică de către un notar public sau de o altă persoană învestită cu autoritate publică de către stat. Testatorul își dictează dispozițiile în fața notarului, care se îngrijește de scrierea actului și apoi i-l citește sau, după caz, i-l dă să îl citească, menționându-se expres îndeplinirea acestor formalități. Dacă dispunătorul își redactase deja actul de ultimă voință, testamentul autentic îi vă fi citit de către notar.

 

Testamentul. Formele testamentului și condițiile de valabilitate

Avantaje și dezavantaje :

  • Testamentul olograf nu necesită anumite cheltuieli, în timp ce testamentul autentic presupune alocarea unor sume pentru realizarea lui
  • Testamentul olograf asigura păstrarea secretului asupra voinței testatorului, în timp ce testamentul autentic nu asigură secretul dispozițiilor(cu toate că notarul este obligat să păstreze secretul profesional)

În ceea ce privește testamentele privilegiate, Se poate întocmi în mod valabil un testament în următoarele situații speciale:

a)în fața unui funcționar competent al autorității civile locale, în caz de epidemii, catastrofe, războaie sau alte asemenea împrejurări excepționale

b)în fața comandantului vasului sau a celui care îl înlocuiește, dacă testatorul se află la bordul unui vas sub pavilionul României, în cursul unei călătorii maritime sau fluviale. Testamentul întocmit la bordul unei aeronave este supus acelorași condiții;

c)în fața comandantului unității militare ori a celui care îl înlocuiește, dacă testatorul este militar sau, fără a avea această calitate, este salariat ori prestează servicii în cadrul forțelor armate ale României și nu se poate adresa unui notar public;

d)în fața directorului, medicului șef al instituției sanitare sau a medicului șef al serviciului ori, în lipsa acestora, în fața medicului de gardă, cât timp dispunătorul este internat într-o instituție sanitară în care notarul public nu are acces.

Atentie! Testamentul privilegiat ramane fara efecte la 15 zile de la data la care dispunatorul ar fi putut sa testeze in vreuna dintre formele ordinare.

 

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, vă rugăm să completaţi FORMULARUL – ANGAJEAZĂ AVOCAT

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.