fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

Infracțiuni contra vieții prevăzute de Codul Penal

Majoritatea clientilor care contacteaza cabinetul nostru de avocatura sunt interesati, fie de pedepsele aplicabile infracțiunilor de omor, omor calificat, uciderea la cererea victimei, determinarea sau înlesnirea sinuciderii și uciderea din culpă, în cazul în care se regăsesc în calitatea de inclupat, fie sunt interesați de daunele materiale și morale pe care le pot obține, în calitate de persoană vătămată. 

Pedepsele aplicabile infracțiunilor contra vieții

Înainte de toate este bine de știut că, în Romania, Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, prevede care sunt infracțiunile contra vieții în cadrul articolelor 188-192. Aceste fapte penale pot fi sancționate cu pedepse de la 1 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi, după cum urmează:

Articolul 188. Omorul

(1) Uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Tentativa se pedepsește.

 

Primul articol din capitolul ,,Infracțiuni contra vieții” se referă la săvârșirea faptei de omor, în formă simplă. Acest articol prevede o pedeapsă mai mică decât în cazul săvârșirii infracțiunii de omor calificat, dar mai mare decât pedepsele aplicabile infracțiunilor de ucidere din culpă, determinarea sau înlesnirea sinuciderii și uciderea la cererea victimei. 

Articolul 189. Omorul calificat

(1) Omorul săvârșit în vreuna dintre următoarele împrejurări:

a) cu premeditare;

b) din interes material;

c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse;

d) pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni;

e) de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune de omor sau o tentativă la infracțiunea de omor;

f) asupra a două sau mai multor persoane;

g) asupra unei femei gravide;

h) prin cruzimi,

i) profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmității sau altor cauze

se pedepsește cu detențiune pe viață sau închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Tentativa se pedepsește.

 

Al doilea articol din cadrul capitolului ,,Infracțiuni contra vieții” se referă la săvârșirea faptei de omor calificat. Pedeapsa prevăzută în cazul săvârșirii acestei infracțiuni este mai mare decât în cazul infracțiunii de omor și poate duce chiar și la aplicarea unei pedepse cu detențiunea pe viață.  

Articolul 190. Uciderea la cererea victimei

Uciderea săvârșită la cererea explicită, serioasă, conștientă și repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferințe permanente și greu de suportat, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

 

Al treilea articol din cadrul capitolului ,,Infracțiuni contra vieții” se referă la săvârșirea faptei de uciderea la cererea victimei. În practică nu este o infracțiune des întâlnită pe rolul instanțelor din România, iar, în prezent, la nivel național, nu se regăsesc pe site-ul Ministerului Justiției, dosare publice având ca obiect această infracțiune. 

Articolul 191. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

(1) Fapta de a determina sau înlesni sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea a avut loc, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani.

(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) s-a săvârșit față de un minor cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani sau față de o persoană cu discernământ diminuat, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani.

(3) Determinarea sau înlesnirea sinuciderii, săvârșită față de un minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani sau față de o persoană care nu a putut să-și dea seama de consecințele acțiunilor sau inacțiunilor sale ori nu putea să le controleze, dacă sinuciderea a avut loc, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Dacă actele de determinare sau înlesnire prevăzute în alin. (1)-(3) au fost urmate de o încercare de sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

 

Al patrulea articol din cadrul capitolului ,,Infracțiuni contra vieții” se referă la săvârșirea faptei de determinarea sau înlesnirea sinuciderii. De asemenea, nici acestei infracțiuni nu i se acordă importanța pentru care legiuitorul a înțeles să o încadreze în rândul faptelor pedepsite de legea penală, iar în urma cercetărilor făcute de echipa noastră de avocați, am constatat faptul că, la nivel național, un singur caz a ajuns pe rolul unui tribunal, în speță, Tribunalul Bihor. Chiar și această unică situație pe care am putut-o găsi în mod public, considerăm că este poate o întâmplare, întrucât condamnarea a avut loc pe baza recunoașterii inculpatului, caz în care, probatoriul ce se necesită a fi administrat este unul lipsit de complexitate. 

Articolul 192. Uciderea din culpă

(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăși o infracțiune se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.

(3) Dacă prin fapta săvârșită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se majorează cu jumătate.

 

Ultimul articol din cadrul capitolului ,,Infracțiuni contra vieții” se referă la săvârșirea faptei de ucidere din culpă. Această faptă este cea mai frecvent întâlnită în practică , deoarece se regăsește, de cele mai multe ori, în legătură cu infracțiunile contra siguranței circulației pe drumurile publice. La nivel național, se poate observa că, în prezent, pe rolul instanțelor de judecată figurează înregistrate un număr de 7.361 de dosare, dar, în realitate, acestea sunt în număr mult mai mare, însă unele nu ajung pe rolul instanțelor, ci se închid la nivel de parchet. 

Apelează acum la un avocat!

Contacteaza-ne aici daca te afli intr-o situatie simlilara si un avocat cu experienta din exhipa noastra iti ofera gratuit consultanta pentru a afla mai multe detalii despre modalitatea de sancționare a infracțiunilor contra vieții!

 

Completeaza formularul de mai jos sau contacteaza-ne la 0733 774 119 / 0771 500 780 / 0771 500 743 pentru a discuta cu un avocat cu experienta care iti va oferi gratuit consultanta pentru problema ta!

Post Views: 145