fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Taxa de reziliere în 2019 pentru serviciile de telefonie,televiziune şi date: Când se poate solicita legal la încetarea contractului

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > AVOCAT SOCIETĂȚI COMERCIALE - FISCAL  > Taxa de reziliere în 2019 pentru serviciile de telefonie,televiziune şi date: Când se poate solicita legal la încetarea contractului

Taxa de reziliere în 2019 pentru serviciile de telefonie,televiziune şi date: Când se poate solicita legal la încetarea contractului

Taxa de reziliere în 2019 pentru serviciile de telefonie,televiziune şi date: Când se poate solicita legal la încetarea contractului

Solicitarea unei taxe de reziliere, atunci când clienții doresc încetarea contractului de telefonie mobilă, este considerată, potrivit legislației în vigoare, abuzivă. Însă, în anumite situații, această solicitarea a operatorilor de telefonie mobilă este considerată justificată.
 
După cum stabilește Legea nr. 193/2000, operatorii de telefonie mobilă nu au dreptul de a cere clienţilor, atunci când aceştia din urmă doresc încetarea serviciilor înainte de expirarea duratei minime contractuale, o taxă de reziliere. Totuși, această practică este una des întâlnită în țara noastră.
 
Chiar dacă legislația o interzice, într-o astfel de situație, operatorii de telefonie mobilă pot avea dreptul să ceară despăgubiri de la clienţi, dar doar în cazurile în care există, cu adevărat, un prejudiciu. După cum lămurește un specialist din echipa de avocaţi ai asistenta-avocat.ro , o astfel de situație se întâlnește atunci când clienţii cumpără telefoane la preţuri reduse.
 
„Considerăm că s-ar justifica o despăgubire în sarcina clientului de telefonie mobilă în situaţia în care operatorul de telefonie mobilă ar urma să sufere un prejudiciu ca urmare a unei rezilieri contractuale intempestive din partea clientului, respectiv în situaţia în care acesta a obţinut beneficii de la operatorul economic tocmai în considerarea unei anumite perioade a relaţiei contractuale (reduceri la achiziţionarea aparatelor telefonice, reduceri ale tarifelor lunare, bonusuri legate de perioada contractului etc.)”.
 
Mai exact, deşi Codul consumului stipulează clar că dreptul consumatorilor la denunţarea sau rezilierea unui contract nu poate fi anulat sau restrâns de nicio clauză contractuală sau înţelegere între părţi, legea apără şi dreptul firmelor de a cere despăgubiri, atunci când există o justificare.
 
„În temeiul art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, legiuitorul înţelege să apere, pe de altă parte, şi dreptul operatorului economic de a putea solicita despăgubiri clientului în situaţia în care acestea sunt justificate, dar fără a se defini în ce condiţii despăgubirile vor fi considerate juste”, au subliniat reprezentantii societății civile de avocaţi www.asistenta-avocat.ro
 

Ce e de făcut atunci când operatorul solicită o taxă de reziliere

Atunci când doreşte încetarea serviciilor fără plata unei taxe de reziliere, după cum precizează avocatul, clienţii trebuie să informeze operatorul de telefonie mobilă, cu respectarea unui termen de preaviz, cu privire la intenţia de a denunţa contractul în mod unilateral.
 
„În contractele cu executare succesivă sau continuă, aşa cum este şi contractul încheiat cu operatorii de telefonie mobilă, acest drept poate fi exercitat cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz, chiar şi după începerea executării contractului, însă denunţarea nu produce efecte în privinţa prestaţiilor executate sau care se află în curs de executare”, spune avocatul din echipa Asistenţă-Avocat.ro
 
De cele mai multe ori, termen rezonabil de preaviz este considerat unul de 30 de zile, iar la împlinirea acestuia trebuie transmisă operatorului de telefonie mobilă o notificare de reziliere unilaterală. „De regulă, termenul rezonabil de preaviz este cel de 30 de zile, după împlinirea căruia clientul trebuie să trimită notificarea privind rezilierea unilaterală a contractului operatorului de telefonie mobilă fie prin intermediul unui executor judecătoresc, fie printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi conţinut declarat”, a adăugat specialista.
 
Deasemenea operatorii de telefonie mobilă nu pot impune un termen de preaviz nerezonabil, de exemplu, unul de şase luni. În plus, chiar dacă operatorii cer o taxă de reziliere, clienţii pot s-o refuze şi să sesizeze reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).
 
Clauzele abuzive din contractele de servicii, cum este cea care impune, în mod nejustificat, plata unei taxe de reziliere, pot fi reclamate la ANPC. Potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul autorităţii, reclamaţiile pot fi depuse de persoanele fizice numai după încercarea de a rezolva amiabil problemele direct cu firma care a prestat serviciul.
 
Totodată, consumatorii pot reclama anumite probleme şi la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), care „poate interveni în situaţiile în care furnizorii de comunicaţii electronice (telefonie, internet, televiziune) încalcă drepturile de informare, nu oferă serviciul de portabilitate a numerelor, nu includ anumite informaţii în contract sau nu respectă legislaţia specifică din domeniul comunicaţiilor electronice”, ne-a mai spus reprezentantul echipei de avocaţi.
 
Formularele online pentru depunerea de reclamaţii sunt disponibile aici (ANPC) şi aici (ANCOM).
 

Clauzele ce nu pot fi negociate sunt clauze abuzive

În esență, deoarece consumatorii nu le pot negocia cu operatorii de servicii la momentul încheierii contractelor, clauzele care impun o taxă de reziliere sunt considerate abuzive.
 
„Taxa de reziliere cerută de operatorul de telefonie mobilă la încetarea contractului, din iniţiativa clientului, înainte de termen este considerată abuzivă dat fiind faptul că negocierea acesteia este imposibilă la încheierea contractului cu operatorul de telefonie mobilă. Practic, clientul încheie cu operatorul de telefonie mobilă un contract de adeziune ale cărui clauze sunt prestabilite, în întregime, doar de către una dintre părţi. Cealaltă parte nu are posibilitatea să le discute, ea este liberă să le accepte sau să nu le accepte, dar dacă acceptă, atunci aderă pur şi simplu la contractul prestabilit”, a explicat avocatul din echipa Asistenţă-Avocat.ro .
 
După cum este prevăzut în Legea nr. 193/2000, „o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor”.
 
În acest caz, avocatii echipei www.asistenta-avocat.ro au lămurit că dezechilibrul amintit de lege este dat de faptul că operatorul de telefonie mobilă instituie taxa de reziliere doar pentru consumatori. Altfel spus, operatorul ar trebui să pună şi o taxă pe care să o plătească el clienţilor atunci când rezilierea se produce la iniţiativa sau din vina sa.
 
Introducerea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii se sancţionează, potrivit Legii nr. 193/2000, cu amendă cuprinsă între 200 şi 1.000 de lei.
 
Notă: Toate informațiile prezente în acest articol se referă exclusiv la contractele de telefonie mobilă, dar ele se aplică şi altor servicii, de exemplu, celor de televiziune şi internet.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.