fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

manual de protectie fiscala Tag

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > Posts tagged "manual de protectie fiscala"

Cum se contestă actele întocmite de organele de control fiscal – Partea II

O situaţie aparte o constituie contestarea Deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii. Ȋn fapt, inspectorii antifraudă fiscală, pe parcursul derulării controalelor inopinate, din motive mai mult sau mai puţin justificate, respectiv dacă consideră că sunt indicii ale unor fapte de evaziune fiscală, pot institui aceste măsuri asiguratorii. Cum se realizează: întocmesc procesul verbal de control, estimând anumite obligaţii fiscale ale contribuabilului ca urmare a săvârşirii unor fapte de evaziune fiscală; chiar dacă aceste obligaţii fiscale nu sunt certe, procesul verbal în care sunt consemnate respectivele obligaţii stă la baza întocmirii unei decizii de instituire a măsurilor asiguratorii; măsurile asiguratorii dispuse au...

Continue reading

Cum se contestă actele întocmite de organele de control fiscal – Partea I

Persoanele lezate într-un drept al lor afectate printr-un act administrativ fiscal pot face contestaţie împotriva acestuia. Există trei elemente esenţiale în perspectiva unei contestaţii: 1. Opozabilitatea actului administrativ Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată in actul administrativ comunicat potrivit legii. Actul administrativ care nu a fost comunicat nu este opozabil contribuabilului şi nu produce efecte juridice. Atentie! Dacă organul fiscal nu face dovada că v-a comunicat actul administrativ fiscal, acesta nu are nicio consecinţă întrucât nu produce efecte juridice. 2. Nulitatea actului administrativ fiscal Actul administrativ fiscal este nul în oricare dintre următoarele...

Continue reading