fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civila Auto – R.C.A.

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > Noutati  > Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civila Auto – R.C.A.

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civila Auto – R.C.A.

               Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civila Auto – R.C.A. – acoperă răspunderea civilă delictuală a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul auto, pentru prejudiciile produse unei terţe părti in cazul unui accident rutier, prin intermediul acestui vehiculului.
În cazul în care aţi fost implicat într-un accident rutier produs din vina unei alte persoane, aflate la volanul unui autovehicul (sau chiar produs din vina conducatorului autovehiculului in care va aflaţi), sunteti îndreptaţit să solicitaţi despăgubiri (daune materiale şi/sau morale) DIRECT asiguratorului RCA – emitentul politei RCA – pentru prejudiciul suferit şi anume:
 
               În cazul vatămarilor corporale: atât persoana vatamată, cât şi familia acesteia pot pretinde asiguratorului RCA despăgubiri pentru vătamarea corporală (daune materiale si/sau morale);
               În cazul decesului: familia persoanei decedate poate pretinde asiguratorului RCA despăgubiri pentru decesul rudei decedate în evenimentul rutier (daune materiale si/sau morale);
în cazul avarierii autovehicului: pe lînga despăgubirile (daunele materiale si/sau morale) ce se cuvin persoanei vătamate şi/sau familiei acesteia, asiguratorul RCA poate fi obligat (dacă este cazul) şi la plata contravalorii autovehiculului avariat (cel in care se afla victima accidentului).
În situaţia în care victimele accidentelor rutiere şi/sau familiile acestora doresc să obltină despagubiri (daune materiale şi/sau morale) de la asiguratorul RCA, este indicat ca acestea să angajeze un AVOCAT SPECIALIZAT, înca din faza de urmarire penală. Acest lucru este, în opinia noastră, obligatoriu, întrucit apăratorul ales urmează să ţină legatura cu organele de urmarire penală pe intreaga desfaşurare a urmaririi penale. Astfel, avocatul va putea participe la toate actele de urmarire penală (declaratii ale inculpatului, expertiza tehnica judiciară etc.), înştiinţînd clienţii despre desfăşurarea acesteia.
             Totodată, avocatul va fi şi interfata persoanei vătamate şi/sau a familiei acesteia în relaţia cu asiguratorul RCA; trebuie evitată contactarea directă a familiei de către asiguratorul RCA, întrucît unicul scop al acestuia va fi oferirea unei sume derizorii în scopul evitarii unui proces.
 
            Făra un avocat, urmarirea penală poate dura 2-3 ani, timp în care persoana vatamată şi/sau familia acesteia va cheltui inutil sume importante de bani; acest interval de timp şi sumele de bani pot fi diminuate cu ajutorul apăratorului ales, care cunoaşte extrem de bine motivele pentru care urmărirea penală poate stagna.
 
             Pentru a obtine o sumă semnificativă de la asiguratorul RCA, persoana vătamată/familia acesteia trebuie sa angajeze obligatoriu un Avocat pentru ai reprezenta interesele.
 
             În situaţia în care se va ajunge la proces (fie ca latura civilă în cadrul procesului penal, fie ca proces civil separat), asiguratorul RCA vă va opune ca aparator un avocat ales , care va încerca să speculeze orice “fisură” in modul de producere a accidentului şi/sau asupra cuantumului despăgubirilor solicitate de către persoana vatamată şi/sau familia acesteia.
 

No Comments

Leave a Comment