fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Care sunt procedurile de investigare și control utilizate în cadrul inspecțiilor fiscale?

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > Noutati  > Care sunt procedurile de investigare și control utilizate în cadrul inspecțiilor fiscale?

Care sunt procedurile de investigare și control utilizate în cadrul inspecțiilor fiscale?

Inspecția fiscală se derulează în scopul de a supraveghea și determina, prin metode și tehnici specifice, asigurarea constituirii resurselor financiare publice, în speță veniturile fiscale. Inspecția fiscală se desfășoară potrivit unor proceduri de cercetare și investigare stabilite riguros, așezate ca într-un manual. Îl putem intitula „Manual de control fiscal”. Dacă le veți cunoaște, veți putea fi pregătit pentru inspecția fiscală și, de aceea, am elaborat „Manualul de protecție fiscală”.

Înainte de a începe investigația pe teren, mai bine zis în perioada de la transmiterea avizului de inspecție fiscală și până la data la care se dă curs acesteia, inspectorii fiscali procedează la analiza documentară a dosarului selectat pentru control. Această analiză presupune:

 • analiza declarațiilor și situațiilor financiare;
 • analiza dosarului fiscal;
 • analiza informațiilor și datelor de la terți.

1. Analiza declarațiilor și a situațiilor financiare

 • Din analiza modului de respectare a termenelor de depunere a declarațiilor organul de inspecție fiscală își poate crea o imagine a corectitudinii contribuabilului bazată pe:
  • stabilirea gradului de îndeplinire a obligațiilor declarative ale contribuabililui;
  • gradul depunerii cu întârziere/nedepunerii a declarațiilor prevăzute de lege;
  • gradul depunerii de declarații rectificative.

Atenție! Depuneți regulat, la termenele prevăzute de lege, declarațiile și deconturile fiscale, chiar dacă nu conțin date și informații (ex: în perioada când nu desfășurați activitate sau nu înregistrați operațiuni supuse impozitării) și evitați pe cât posibil, păstrând cadrul legal, întocmirea declarațiilor rectificative.

 • Organul de inspecție fiscală va analiza datele din declarațiile depuse prin compararea datelor înscrise în diverse declarații, raportări semestriale sau situații financiare anuale. Astfel se pot stabili indicatori cu serii anuale de date pe fiecare categorie de impozit sau taxa datorată pentru a analiza evoluția acestora.

Exemplu:

PerioadaCifra de afacereTVA colectatăImpozit pe venitul microîntreprinderilor sau impozitul pe profit
An 1
An 2
An 3
 • Anomaliile identificate pot deveni astfel obiective punctuale ale inspecției fiscale:
  • creșterea cifrei de afacere nu este în corelație directă cu baza de calcul a TVA colectată;
  • creșterea cifrei de afacere nu este în corelație cu impozitul pe profit;
  • segmentul de activitate cu veniturile cele mai mari.

În mod similar, organele de inspecție fiscală vor proceda la analiza și detalierea cheltuielilor.

2. Analiza dosarului fiscal

 • Se analizează datele deținute de organul de administrare competent privind constituirea, înregistrarea fiscală și modificările declarate de contribuabil în vederea stabilirii:
  • frecvenței modificării sediului sau domiciliului fiscal;
  • activității economice preponderente, prin compararea cu alți contribuabili care desfășoară activități similare, în situația declarării unor venituri realizate inferioare sau înregistrării de pierderi;
  • constatarea de disproporții între mijloacele de exploatare din utilizare și cifra de afaceri declarată.
 • În situația în care există informații privind punerea în funcțiune a unei investii, se va urmări dacă cifra de afaceri a contribuabilului declarată ulterior s-a majorat.
 • Pentru efectuarea analizei documentare vor fi utilizate datele și informațiile existente în aplicația informatică privind rezultatele inspecțiilor fiscale anterioare, precum și din rapoartele de inspecție sau procesele verbale încheiate la contribuabilul respectiv sau la agenți economici cu activități similare, în vederea stabilirii metodelor de eludare sau diminuare a obligațiilor către bugetul consolidat utilizate în perioadele anterioare.

3. Analiza informațiilor și datele de la terți

În dosarul fiscal sunt gestionate toate solicitările și informațiile primite de la: Oficiul Registrului Comerțului, parchete, poliție, case de pensii, case de sănătate, alte autorități guvernamentale sau organisme ce dețin date despre contribuabil care pot fi avute în vedere pentru stabilirea unor obiective pentru control.

În concluzie: Analiza “din birou” a situației fiscale a contribuabilului, deci a dumneavoastră, constituie primul obiectiv de cercetare și investigare avut în vedere de organele de inspecție fiscală.

Prin urmare, răspundeți cerințelor prezentate anterior și anume:

 • corectați-vă erorile și neconcordanțele neintenționate, adică să nu aveți omisiuni privind depunerea declarațiilor și deconturilor fiscale, corelați-vă indicatorii supuși analizei și, în cazul în care există, căutați explicațiile;
 • analizați actele de control încheiate anterior, în perioada de prescripție – 5 ani în urmă – și corectați toate neregulile consemnate de organele de control;
 • rețineți regula de bază: prevenția este de preferat tratamentului; deci revizuiți încă odată documentele pe care vi le-am detaliat la capitolul 2 al acestui “Manual de protecție fiscala”.

sursa: avocatnet.ro

No Comments

Leave a Comment