fbpx

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0771 500 780 / 0771 500 743

 

AVOCAT SOCIETĂȚI COMERCIALE – FISCAL

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > AVOCAT SOCIETĂȚI COMERCIALE – FISCAL (Page 4)

Cum poți construi și menține o imagine pozitivă a afacerii tale în ochii clienților.

Cum poți construi și menține o imagine pozitivă a afacerii tale în ochii clienților. GHIDUL ANTREPRENORULUI Atât în momentul lansării unei afaceri, cât și pe întreaga durată de viață a acesteia, imaginea publică a societății și a antreprenorului trebuie să fie întreținută cu o atenție sporită. Având în vedere faptul că mediul online permite transmiterea informațiilor într-un termen foarte rapid, reputația câștigată cu dificultate în ani de zile poate fi afectată iremediabil într-un timp scurt. De aceea, este recomandat ca relațiile de afaceri să nu se limiteze doar la drepturile și obligațiile asumate prin contractul semnat, ci să se acorde importanța cuvenită...

Continue reading

Cum se contestă actele întocmite de organele de control fiscal – Partea II

O situaţie aparte o constituie contestarea Deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii. Ȋn fapt, inspectorii antifraudă fiscală, pe parcursul derulării controalelor inopinate, din motive mai mult sau mai puţin justificate, respectiv dacă consideră că sunt indicii ale unor fapte de evaziune fiscală, pot institui aceste măsuri asiguratorii. Cum se realizează: întocmesc procesul verbal de control, estimând anumite obligaţii fiscale ale contribuabilului ca urmare a săvârşirii unor fapte de evaziune fiscală; chiar dacă aceste obligaţii fiscale nu sunt certe, procesul verbal în care sunt consemnate respectivele obligaţii stă la baza întocmirii unei decizii de instituire a măsurilor asiguratorii; măsurile asiguratorii dispuse au...

Continue reading

Cum se contestă actele întocmite de organele de control fiscal – Partea I

Persoanele lezate într-un drept al lor afectate printr-un act administrativ fiscal pot face contestaţie împotriva acestuia. Există trei elemente esenţiale în perspectiva unei contestaţii: 1. Opozabilitatea actului administrativ Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată in actul administrativ comunicat potrivit legii. Actul administrativ care nu a fost comunicat nu este opozabil contribuabilului şi nu produce efecte juridice. Atentie! Dacă organul fiscal nu face dovada că v-a comunicat actul administrativ fiscal, acesta nu are nicio consecinţă întrucât nu produce efecte juridice. 2. Nulitatea actului administrativ fiscal Actul administrativ fiscal este nul în oricare dintre următoarele...

Continue reading

ICCJ: O firmă nu poate formula o cerere de executare silită pentru o altă firmă

     ICCJ: O firmă nu poate formula o cerere de executare silită pentru o altă firmă     Nici când e vorba de formularea cererilor de executare silită nu se poate admite ca o persoană juridică să fie reprezentată convențional de o altă persoană juridică, a stabilit recent Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). De altfel, mandatarul nu poate fi nici consilierul juridic, nici avocatul celei din urmă persoane juridice. Decizia vine să completeze o altă soluție oferită de Curte, în 2016, prin care s-a stabilit că o persoană juridică nu poate reprezenta în instanță o alta. Hotărârea dată...

Continue reading

ÎNFIINŢARE FIRME 2018. Cum poți să-ți faci companie, pas cu pas, direct din fața calculatorului

   ÎNFIINŢARE FIRME 2018. Cum poți să-ți faci companie, pas cu pas, direct din fața calculatorului Prin intermediul portalului de servicii electronic al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), instituţia oferă profesioniştilor care dețin un certificat digital posibilitatea înregistrării online a unei entităţi. În cele ce urmează vom explica procedura depunerii din faţa calculatorului a actelor necesare înmatriculării unei societăți comerciale cu răspundere limitată (SRL), cea mai întâlnită formă de organizare dintre cele cu personalitate juridică. Persoanele care vor să îşi înfiinţeze o entitate pe teritoriul României, fie ea cu sau fără personalitate juridică, au la dispoziţie un portal online, creat...

Continue reading

Parlamentul a decis: Plafonul de scutire de TVA va fi majorat la 300.000 de lei

Plafonul actual de 220.000 de lei, de la care firmele sunt obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA), va fi majorat la 300.000 de lei, potrivit unui proiect de act normativ aprobat azi de Camera Deputaților, în calitate de For decizional. Și cum măsura nu a fost aprobată anterior datei de 1 ianuarie 2018, este necesară și introducerea unor măsuri tranzitorii corespunzătoare. Noi reguli pentru înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au statutul de mică întreprindere sunt incluse în Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015...

Continue reading

Ai clienți dificili? Iată cum poți gestiona încasarea cu întârziere a facturilor emise.

Ai clienți dificili? Iată cum poți gestiona încasarea cu întârziere a facturilor emise. Multe societăți comerciale, din dorința de a-și spori numărul de clienți și de a-i fideliza pe termen lung, le oferă acestora posibilitatea plății la un anumit termen facturile emise. Cu toate acestea, există în continuare riscul ca plata să întârzie și după ce termenul agreat a expirat, astfel că oricine este implicat în derularea unei relaţii comerciale simte nevoia de a avea mai multe garanții din partea partenerilor de afaceri. Încasarea cu întârziere a facturilor emise generează mari probleme de lichiditate companiilor și de aceea prezentăm, în cadrul...

Continue reading

Hotărâre AGA de respingere. Inadmisibilitatea și lipsa de interes a acțiunii în anularea acesteia

În considerarea prevederilor art. 132 din Legea nr. 31/1990, consider că sunt inadmisibile acțiunile în anularea hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor („AGA”) prin care se resping punctele de pe ordinea de zi. În susținerea acestei opinii, aduc două principale argumente, respectiv: (I) ipoteza expusă de legiuitor presupune existența unei hotărâri AGA de aprobare și (II) hotărârea AGA de respingere nu reprezintă un act juridic generator de drepturi sau obligații. Pentru ușurința expunerii, voi avea în vedere hotărârile prin care se admit sau se resping în totalitatea punctele aflate pe ordinea de zi. În cazul hotărârilor prin care se resping doar unele...

Continue reading

Servicii societati comerciale – Reorganizare /Lichidare

Reorganizare /Lichidare Scopul reorganizarii societatii este de a institui o procedura de plata a datoriei debitorului aflat in incetare de plati, printr-un plan de activitate sau prin lichidarea unor bunuri din patrimoniul societatii pana la acoperirea datoriei. Noi va oferim consultanta specializata si asistenta in elaborarea planului de reorganizare judiciara si va reprezentam in cadrul negocierilor privind angajamentele de plata. Totodata, va asistam la transferul bunurilor in contul datoriilor comerciale sau la vanzarea bunurilor in cadrul executarilor silite. Cabinetul nostru acorda consultanta si asistenta pentru: suspendare activitate firma reorganizare firma dizolvare si lichidare voluntara firma dizolvare si lichidare judiciara firma proceduri speciale in...

Continue reading

Servicii societati comerciale – Insolventa / Concordat preventiv

Insolventa / Concordat preventiv Societatile aflate in dificultate financiara si care-si doresc continuarea activitatii, pastrarea locurilor de munca si acoperirea creantelor asupra debitorului pot beneficia de serviciile cabinetului nostru pentru ca interesul societatii sa fie reprezentat la negocierea si la incheierea procedurii amiabile de renegociere a creantelor (mandatul ad-hoc) ori la incheierea unui concordat preventiv. Mandatul ad-hoc este o procedura confidentiala, declansata la cererea debitorului, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instanta, negociaza cu creditorii în scopul realizarii unei intelegeri intre unul sau mai multi dintre acestia si debitor in vederea depasirii starii de dificultate în care se afla intreprinderea acestuia din...

Continue reading