PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0771 500 780 / 0771 500 743

 

Parlamentul a decis: Plafonul de scutire de TVA va fi majorat la 300.000 de lei

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > AVOCAT SOCIETĂȚI COMERCIALE - FISCAL  > Parlamentul a decis: Plafonul de scutire de TVA va fi majorat la 300.000 de lei

Parlamentul a decis: Plafonul de scutire de TVA va fi majorat la 300.000 de lei

Plafonul actual de 220.000 de lei, de la care firmele sunt obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA), va fi majorat la 300.000 de lei, potrivit unui proiect de act normativ aprobat azi de Camera Deputaților, în calitate de For decizional. Și cum măsura nu a fost aprobată anterior datei de 1 ianuarie 2018, este necesară și introducerea unor măsuri tranzitorii corespunzătoare.

Noi reguli pentru înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au statutul de mică întreprindere sunt incluse în Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, document care a primit astăzi votul decisiv al Camerei Deputaților și care mai are nevoie acum de promulgarea prin decret prezidențial pentru a se aplica.

Astfel, în forma votată de Parlament, documentul prevede majorarea, de la 220.000 la 300.000 de lei (echivalentul a 88.500 de euro, calculați la cursul de schimb de la data aderării României la Uniunea Europeană, respectiv 3,3817 lei pentru un euro) a plafonului până la care firmele sunt scutite de TVA.

Totuși, în condițiile în care documentul citat nu și-a încheiat parcursul legislativ până la finalul anului 2017, este necesară și instituirea unor reguli tranzitorii corespunzătoare acestei situații.

Astfel, prin ultimele amendamente aduse proiectului s-a stabilit ca firmele înființate până la finalul anului 2017 să fie obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă vor depăși plafonul de 220.000 de lei în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 și data de 1 a lunii următoare celei în care legea analizată va intra în vigoare. Dacă plafonul nu va fi depășit în acest interval de timp, denumit perioadă de referință, obligația înregistrării în scopuri de TVA va interveni în cazul depășirii pragului de 300.000 de lei până la finalul lui 2018, cu precizarea că la determinarea plafonului se va lua în considerare și cifra de afaceri realizată în perioada de referință.

În ceea ce îi privește pe contribuabilii înființați în perioada de referință, aceștia vor solicita înregistrarea în scopuri de TVA dacă vor fi depășit plafonul de 220.000 de lei în perioada respectivă. În caz contrar, înregistrarea în scopuri de TVA va fi necesară dacă se va depăși plafonul de 300.000 de lei până la 31 decembrie 2018.

Totodată, firmelor ce se vor înființa începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii le va reveni obligația de a cere înregistrarea în scopuri de TVA dacă vor depăși plafonul de 300.000 de lei, de la înființare și până în ultima zi a anului 2018.

În ceea ce le privește pe companiile ce vor deveni plătitoare de TVA în perioada de referință, ca urmare a depășirii plafonului de scutire, acestea vor putea solicita, începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, cu condiția ca la momentul solicitării să nu fi depășit noul plafon de scutire, de 300.000 de lei.

În același timp, contribuabilii vor avea și opțiunea de a rămâne înregistrați în scopuri de TVA, chiar dacă nu vor depăși noul plafon de 300.000 de lei, în contextul în care scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA reprezintă doar o posibilitate, nu o obligativitate.

Atenție! Prevederile prezentate nu vizează microîntreprinderile care depășesc plafonul de scutire, ci persoanele impozabile care au statutul de mică întreprindere în sens de TVA. Astfel, pot exista firme care să fie mici întreprinderi în sens de TVA, fără a microîntreprinderi, dar și invers, așa cum a explicat, la solicitarea avocatnet.ro, Luisiana Dobrinescu, managing partner la Dobrinescu Dobrev SCA.

Modificarea plafonului se face în urma aprobării UE

În ultimii ani, România a beneficiat de o derogare din partea autorităților europene în ceea ce privește aplicarea regimului special de scutire de TVA pentru întreprinderile mici.

Mai întâi, plafonul pentru aplicarea regimului special de scutire de TVA a fost majorat în 2012, de la 35.000 la 65.000 de euro (echivalentul a 220.000 de lei, calculați la cursul de schimb de la data aderării României la UE). Măsura a fost luată prin intermediul Deciziei nr. 2012/181/UE, ce a fost transpusă în legislația națională prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2012, și a fost valabilă până la finalul anului 2014.

Totuși, autoritățile autohtone au făcut în acea perioadă demersurile necesare pentru a obține prelungirea derogării obținute pentru aplicarea plafonului de 220.000 de lei, iar această prelungire, pentru trei ani, a fost oficializată prin Decizia 2014/931/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În continuare, pentru ca initițiva legislativă despre ale cărei prevederi am scris mai sus să fie posibilă era nevoie de o nouă derogare, care a fost oficializată în luna octombrie 2017. 

Interesant este că și actualul plafon admis în prezent cu titlu derogatoriu țării noastre, de 220.000 de lei (65.000 de euro), care se va aplica în continuare până la data aprobării prin lege a noului plafon de scutire, este unul dintre cele mai ridicate la nivelul Uniunii Europene: “Pentru alte state membre, aceste plafoane sunt între 15.000 euro și 40.000 euro. Doar Marea Britanie are un plafon de aproximativ 111.000 euro”, ne spunea cu ceva timp în urmă Luisiana Dobrinescu.

Cine poate cere scutirea de la plata TVA

Codul fiscal stabilește, la articolul 310, că persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de scutire (65.000 de euro în prezent, 88.500 de euro după ce legea va intra în vigoare) poate aplica regimul special de scutire pentru livrări de bunuri și prestări de servicii, cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform normelor în vigoare.

Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea scutirii de taxa este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, operațiunile scutite cu drept de deducere și cele scutite fără drept de deducere, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția:

  • livrărilor de active fixe corporale sau necorporale, efectuate de persoana impozabilă;
  • livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi.

O persoană impozabilă nou-înființată poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, dacă la momentul începerii activității economice declară o cifră de afaceri anuală estimată, sub plafonul de scutire și nu optează pentru aplicarea regimului normal de taxare.

Notă: Majorarea plafonului de scutire de TVA, de la 220.000 la 300.000 de lei, este inclusă și într-un alt proiect de lege pentru modificarea Codului fiscal, adoptat de Senat în iunie 2017 și aflat acum în dezbaterile Camerei Deputaților. Totuși, este foarte posibil ca parlamentarii să renunțe la acest proiect, în condițiile în care aceștia au preferat să includă prevederile menționate în documentul analizat la începutul articolului, document care, cel mai probabil, urmează să își încheie parcursul în viitorul apropiat.

sursa avocatnet.ro

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.