fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a primi, ca tânăr fermier, o finanțare de 50.000 de euro

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > AVOCAT SOCIETĂȚI COMERCIALE - FISCAL  > Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a primi, ca tânăr fermier, o finanțare de 50.000 de euro

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a primi, ca tânăr fermier, o finanțare de 50.000 de euro

     Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a primi, ca tânăr fermier, o finanțare de 50.000 de euro

    Tinerii fermieri vor putea obține, începând de săptămâna viitoare, un ajutor financiar nerambursabil de 40.000 sau de 50.000 de euro pentru instalarea pentru prima dată la conducerea unei exploatații agricole. Cu toate acestea, nu toți fermierii pot obține acești bani, chiar dacă îndeplinesc condiția referitoare la vârsta maximă impusă prin intermediul ghidului solicitantului. Cerințele suplimentare sunt detaliate mai jos.

     Sesiunea din acest a măsurii pentru instalarea tinerilor fermieri se va lansa în data de 1 august 2018, fiind alături de măsura destinată dezvoltării fermelor mici primul program  de finanțare pe care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) în lansează în acest an pentru micile afaceri din spațiul rural.

Astfel, tinerii fermieri pot obține un ajutor financiar de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației agricole, prin intermediul submăsurii 6.1 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Pentru a încasa acești bani, tânărul fermier trebuie să își pregătească și să își depună proiectul în perioada 1 august – 31 decembrie 2018, prin intermediul platformei onlinedisponibile pe site-ul AFIR, după crearea unui cont de utilizator.

Ghidul solicitantului definește tinerii fermieri ca fiind persoanele fizice care nu au împlinit încă, la data depunerii cererii de finanțare, vârsta de 41 de ani.

Cu toate acestea, vârsta solicitantului nu este singurul criteriu pe care tinerii fermieri trebuie să îl îndeplinească. Pe lângă acesta, ei trebuie să mai îndeplinească și alte cerințe, conform prevederilor din ghidul solicitantului.

Aspecte juridice privind înregistrarea afacerii

Înregistrarea tânărului fermier la Oficiul Registrului Comerțului trebuie să se facă înainte ca procesul efectiv de pregătire a proiectului și depunerea sa să aibă loc.

Tânărul fermier poate alege oricare dintre următoarele forme:

 • persoană fizică autorizată(PFA);
 • titular al unei întreprinderi individuale (II) sau titular al unei întreprinderi familiale (IF);
 • asociat unic și administrator al unei societăți cu răspundere limitată (SRL);
 • asociat majoritar și administrator al unui SRL.

Mai mult, tinerii fermieri trebuie să se asigure de îndeplinirea simultană a următoarelor condiţii:

 • să nu fi înscris niciodată o exploataţie agricolă la Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură sau Registrul Exploataţiei de la Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
 • să nu fi avut niciodată înregistrat un cod CAEN cu profil agricol, decât în intervalul de maximum 24 de luni, înaintea depunerii Cererii de finanţare.

Pregătirea profesională a tânărului fermier

În cadrul acestui program de finanțare, sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii cererii de finanțare şi au absolvit minimum opt clase, dar trebuie de asemenea, şi să dețină competențe și aptitudini profesionale relevante în domeniul în care proiectul se realizează.

Iată care sunt condițiile impuse în privința pregătirii profesionale a tânărului fermier:

 • studii medii sau superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
 • formare profesională prin studii/curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară;
 • competențe în domeniul agricol/veterinar/economie agrară dobândite prin participarea la programe de instruire/iniţiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC
 • recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale;
 • angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Pentru a îndeplini condiţia de eligibilitate privind formarea profesională, sunt acceptate certificate de formare profesională/calificare/instruire, sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare (ţinând cont de cele explicitate în nota de subsol) eliberate atât de formatori recunoscuţi de către ANC, cât şi de formatori nerecunoscuţi, precum şi certificatele de calificare eliberate de Agenția Națională pentru Consultanță Agricolă (ANCA).

Pentru eligibilitatea solicitantului, este obligatoriu să se prezinte diploma sau documentul justificativ a ultimei forme de învățământ absolvite (minimum 8 clase).

Atenție! Depunerea proiectelor se va putea face în perioada 1 august – 31 decembrie 2018, conform unui anunț publicat pe site-ul oficial www.afir.info.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.