fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Ce schimbări vor fi aduse transportului în regim de taxi?

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > AVOCAT SOCIETĂȚI COMERCIALE - FISCAL  > Ce schimbări vor fi aduse transportului în regim de taxi?

Ce schimbări vor fi aduse transportului în regim de taxi?

În ultimii ani, piața serviciilor destinate populației, este într-o permanentă schimbare ca urmare a dezvoltării tehnicii și tehnologiilor moderne, fiind în creștere utilizarea programelor de software, a aplicațiilor web sau a aplicațiilor mobile, în scopul satisfacerii nevoilor zilnice, este necesar ca și piața serviciilor de taxi să fie adaptată noilor cerințe.

Însă, prevederile actuale privind activitatea de dispecerat taxi permit prestarea în fapt, a acestei activități fără autorizațiile prevăzute de lege, fiind dezvoltate aplicațiile taxi, care funcționează întocmai ca niște dispecerate taxi.

În ultimii ani, piața serviciilor destinate populației, este într-o permanentă schimbare ca urmare a dezvoltării tehnicii și tehnologiilor moderne, fiind în creștere utilizarea programelor de software, a aplicațiilor web sau a aplicațiilor mobile, în scopul satisfacerii nevoilor zilnice, este necesar ca și piața serviciilor de taxi să fie adaptată noilor cerințe.

În acest context, potrivit ultimelor noutăţi legislative se impune modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

Dificultăţi apărute în practică

Dificultatea  sancţionării cu amenda ce se aplică potrivit art. 55, pct. 3, lit h) din Legea nr. 38/2003, persoanelor fizice sau juridice pentru efectuarea, în mod repetat, de transport public, contra cost, de persoane cu un autoturism sau de mărfuri cu un autovehicul, a următoarelor fapte:transportul public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fără a deţine pentru acesta, după caz, autorizaţie taxi valabilă sau copie conformă valabilă, potrivit prevederilor legii. Este dificil ca organele de control să probeze caracterul  repetitiv al faptei, astfel încât să poată aplica sancțiunea, neexistând posibilitatea efectivă de a monitoriza de câte ori o persoană exercită activitatea de transport persoane în regim de taxi în altă localitate decât cea de autorizare, prin staționarea în acea localitate.

În practică, la aplicarea sancţiunii, este dificil de dovedit caracterul permanent al faptei. De exemplu, la art. 20, alineatul (7) din Legea nr. 38/2003 se prevede că     se interzice taxiurilor să efectueze transport public de persoane în regim de taxi sau să staţioneze în vederea efectuării în mod permanent a unor astfel de transporturi în interiorul unei localităţi, alta decât localitatea de autorizare.

Schimbări preconizate

Prin modificările propuse se va putea utiliza activitatea de dispecerat taxi și prin intermediul aplicației mobile și a aplicației web, dispeceratul fiind definit ca fiind: activitatea conexă transportului în regim de taxi, marfă sau bunuri, autorizată de autoritatea de autorizare, care permite preluarea comenzilor de transport prin intermediul telefonului, aplicației informatice mobile de taxi sau alte mijloace ce pot fi descărcate cu ajutorul internetului şi le transmite taximetristului prin staţia radio de emisie-recepţie, prin intermediul aplicației informatice mobile de taxi conectată la internet.

Actul normativ conţine şi stabilirea fără echivoc a interdicţie taxiurilor de a efectua transport public de persoane în regim de taxi sau de a  staţiona în vederea efectuării a unor astfel de transporturi în interiorul unei localităţi, alta decât localitatea de autorizare, prin eliminarea din norma juridică a expresiei “în mod permanent”.

De asemenea, proiectul de lege îşi propune să  dea claritate sancțiunii prevăzute în textul Legii nr.38/2003, astfel încât se creează posibilitatea sancționării respectiv a combaterii activităților ilicite de transport fără a se deține autorizație taxi valabilă, prin eliminarea din textul normei juridice a expresiei „în mod repetat”.

Aplicarea sancțiunii se va putea face direct de către organele de control, fără a mai exista obligativitatea constatării în prealabil a caracterului repetat al faptei.

Atenţie! Cele menţionate mai sus sunt în fază de proiect urmând ca în perioada următoare să fie adoptate şi aplicabile după publicarea în Monitorul Oficial al României.

Tags:autorizatie taxi, legea 38/2003, regim de taxi, taxi, transport, transport public

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.