fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Consimtamantul (Art. 1.182 – 1.224 – Noul Cod Civil), element esential al vointei actului juridic

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > Noutati  > Consimtamantul (Art. 1.182 – 1.224 – Noul Cod Civil), element esential al vointei actului juridic

Consimtamantul (Art. 1.182 – 1.224 – Noul Cod Civil), element esential al vointei actului juridic

Acord de vointa

Consimtamantul (Art. 1.182 – 1.224 – Noul Cod Civil), element esential al vointei actului juridic

Notiunea de „Consimtamant” reprezinta exteriorizarea hotararii de a incheia un act juridic civil. Consimtamantul este o conditie de fond, esentiala, de validitate si generala a actului juridic civil.

Forma consimtamantului ca regula , partile sunt libere sa aleaga forma de exteriorizare a vointei lor; iar cu titlul de exceptie, in cazul actelor juridice pentru care legea cere ca manifestarea de cointa sa imbrace o forma speciala. Spre exemplu, aceasta este cazul actelor juridice solemne [art. 1174 alin. (3) C. civ]

Conditiile de exprimare a consimtamantului

Când este necesar consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, trebuie întrunite mai multe condiții pentru ca acest consimțământ să fie valabil:

  • acesta trebuie să fie liber exprimat;
  • trebuie să fie acordat în cunoștință de cauză;
  • trebuie acordat pentru un scop specific;
  • toate motivele prelucrării trebuie precizate clar;
  • trebuie să fie explicit și acordat printr-un act pozitiv (de exemplu, o căsuță pe care persoana fizică trebuie să o bifeze explicit online sau o semnătură pe un formular);
  • trebuie să folosească un limbaj clar și simplu și să fie clar vizibil;
  • consimțământul poate fi retras, iar acest lucru trebuie să fie explicat (de exemplu, un link pentru dezabonare la sfârșitul unui e-mail care conține un buletin informativ electronic).

 

Pentru a fi acordat în mod liber consimțământul, persoana fizică trebuie să aibă libertatea de a alege și trebuie să poată să refuze sau să își retragă consimțământul fără a fi pusă în dezavantaj. Consimțământul nu este acordat în mod liber, de exemplu, dacă există un dezechilibru clar între persoana fizică și societate/organizație (de exemplu, relația angajator-angajat) sau atunci când o societate/organizație le solicită persoanelor fizice să aprobe prelucrarea unor date cu caracter personal care nu sunt necesare ca o condiție pentru executarea unui contract sau a unui serviciu.

Modalitati de exteriorizare a consimtamantului, element esential al vointei actului juridic

Consimtamantul poate fi exprimat in scris, verbal sau prin fapte ori gesturi concludente care, potrivit legii, conventiei partilor, practicilor statornice intre acestea sau uzantelor, nu lasa nicio urma de indoiala asupra intentiei de a produce efecte juridice (art.1240 C. civ.)

Tot ca măsură de protecție a consimțământului, legiuitorul sancționează cu nulitatea relativă și contractul încheiat de o persoană care, la momentul încheierii acestuia, se afla, fie și numai vremelnic, într-o stare care o punea în neputință de a-și da seama de urmările faptei sale[6].

În plus, contractul devine anulabil și în ipoteza în care acesta este încheiat de o persoană pusă ulterior sub interdicție dacă, la momentul când actul a fost făcut, cauzele punerii sub interdicție existau și erau îndeobște cunoscute[7].

Tot ca o măsură de protecție a consimțământului trebuie amintită și reglementarea viciilor de consimțământ, incidența acestora la încheierea actului juridic civil fiind de natură să înlăture caracterul său liber, golind de sens juridic acordul de voințe, după cum se arată în doctrină[8]. Astfel, potrivit art. 1206 alin. (1) Cod civil „consimțământul este viciat când este dat din eroare, surprins prin dol sau smuls prin violență”, în timp ce conform alin. (2) „de asemenea, consimțământul este viciat în caz de leziune”.

Concluzii

Practica dovedește că importanța exprimării unui consimțământ valid, dat în cunoștință de cauză, neviciat și informat este fără putință de tăgadă, mijloacele legale eficiente de protejare a acestuia având un rol determinant în procesul încheierii actelor juridice.

Fie că vorbim despre incapacitățile instituite de legiuitor, de viciile de consimțământ ori de obligația de informare precontractuală, toate acestea sunt pârghii esențiale de natură a-l pune la adăpost pe cel care contractează de eventuale riscuri pe care nu este dispus să și le asume.

 

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, vă rugăm să completaţi FORMULARUL – ANGAJEAZĂ AVOCAT

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.