fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Eliberarea pașaportului electronic: Ce acte îți trebuie și ce taxe ai de plătit

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > Noutati  > Eliberarea pașaportului electronic: Ce acte îți trebuie și ce taxe ai de plătit

Eliberarea pașaportului electronic: Ce acte îți trebuie și ce taxe ai de plătit

   Eliberarea pașaportului electronic: Ce acte îți trebuie și ce taxe ai de plătit

   Pașaportul simplu electronic poate fi obținut, în baza unei cereri și a documentelor prevăzute de lege, atât în țară, cât și în afara granițelor noastre, potrivit normelor în vigoare. Perioada de valabilitate a pașaportului este de cinci ani, însă pașapoartele copiilor mai mici de 12 ani expiră mai repede și costă mai puțin. De asemenea, trebuie să știm că de la 1 februarie nu se mai plătește taxa de serviciu, însă tarifele de eliberare a documentului au rămas aceleași și pot fi plătite nu doar în numerar, ci și prin intermediul instrumentelor electronice de plată. Totodată, cei interesați trebuie să știe că pașaportul le poate fi livrat chiar și prin curier, la adresa menționată prin cererea de eliberare.

Paşaportul simplu electronic se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.

Cererea pentru eliberarea unui pașaport electronic se depune personal, în țară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa. De asemenea, cererea poate fi depusă și în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, însă timpul de soluționare al cererii este mai lung. În orice caz, dacă deplasarea până la serviciul public de la domiciliu/reședință nu este posibilă, atunci solicitantul poate să se adreseze cu o cerere și la cel mai apropiat serviciu public comunitar.

În prezent, potrivit informațiilor furnizate pe site-ul Direcției Generale de Pașapoarte (DGP) din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, soluționarea cererii se face în maxim 30 de zile pentru cererile depuse în țară, dar pentru cele care se depun în străinătate, termenul poate să ajungă și la 90 de zile. Totuși, DGP ne informează că, în prezent, s-a reuşit reducerea termenului de eliberare la zece zile lucrătoare pentru cererile depuse în ţară.

Care sunt documentele necesare?

În funcție de vârsta solicitantului, respectiv dacă e vorba de o persoană majoră sau de un copil mai mic sau mai mare de 14 ani, documentele ce trebuie să însoțească cererea de eliberarea a pașaportului diferă.

Astfel, pentru o persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, sunt necesare:

 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original (cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original);
 • dovada achitării taxei pentru emiterea paşaportului, completată pe numele titularului, în original (mai jos regăsiți și mențiunile obligatorii ce trebuie să fie înscrise în documentul de plată pentru ca el să fie valabil);
 • paşaportul anterior, dacă acesta există.

În cazul copiilor care nu au împlinit 14 ani, părinții sunt cei care depun cererea de eliberare a pașaportului, iar ea trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

 • certificatul de naştere al minorului, în original;
 • document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • dovada achitării taxei pentru emiterea paşaportului, completată pe numele minorului, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.
 • dacă cererea de eliberare a pașaportului este făcută de un singur părinteori de persoana împuternicită sau de reprezentantul legal, atunci vor mai trebuie aduse, după caz:
  • procura specială / declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
  • procura specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
  • hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
  • hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, în original;
  • actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor.

Important! Este obligatoriu ca minorul pentru care se face pașaport să fie prezent la depunerea documentelor, potrivit Legii nr. 248/2005.

În fine, dacă se dorește eliberarea unui pașaport pentru un copil care a împlinit vârsta de 14 ani, atunci sunt necesare următoarele documente:

 • cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original (cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate model nou trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original);
 • declaraţii de acord pentru eliberarea paşaportului simplu electronic date de ambii părinţi/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii);
 • dacă cererea de eliberare a pașaportului este făcută cu acordului unui singur părinte /reprezentantului legal, atunci vor mai trebuie aduse, după caz:
  • hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
  • actul de deces al celuilalt părinte, în original;
  • hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
 • certificatul de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original (acolo unde este cazul);
 • dovada achitării taxei de emitere a paşaportului, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

În cazul minorilor peste 14 ani, documentele se depun personal de către aceștia, iar prezența la ghișeu este obligatorie.

Ce taxe plătim și cum se poate face plata

Pentru cererile de eliberare a pașaportului simplu electronic trebuie să plătim 258 de lei, pașaportul având o perioadă de valabilitate de cinci ani. Însă copiilor sub 12 ani li se eliberează pașapoarte valabile doar trei ani, iar taxa este de 234 de lei. Începând de la 1 februarie a fost eliminată taxa pentru serviciul public prestat (22 de lei), prin Legea nr. 1/2017, taxă ce trebuia plătită, de asemenea, pe lângă una dintre sumele menționate anterior.

La capitolul modalități de plată însă avem mai multe opțiuni. Concret, putem să plătim taxa de pașaport:

 • on-line, în sistem internet banking, prin virament către conturile deschise de către fiecare instituţie a prefectului (lista conturilor deschise în țară este disponibilăaici); dacă se alege această modalitate de plată, solicitantul trebuie să atașeze cererii de eliberare a pașaportului și dovada plăţii generată la momentul efectuării tranzacţiei, dar fără certificarea de către bancă;
 • de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile deschise de către fiecare instituţie a prefectului (lista conturilor deschise în țară este disponibilă aici);
 • în numerar, fie la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, fie la casieriile instituţiilor prefectului (în cazul paşapoartelor);
 • prin mandat poștal (la orice Oficiu Poştal).

Documentul de plată trebuie să conțină anumite mențiuni obligatorii pentru valabilitatea sa, respectiv: numele, prenumele şi CNP-ul persoanei beneficiare a serviciului solicitat, tipul documentului solicitat, contul IBAN, codul fiscal şi denumirea instituţiei prefectului judeţului (sau municipiului Bucureşti) unde va fi depusă cererea de eliberare a documentului, precum și suma de plată.

Putem să primim pașaportul și prin curier

Paşaportul se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea ori, după caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate pentru care a optat solicitantul.

Totuși, dacă faceți o cerere în acest sens, pașaportul poate să fie livrat și prin curier, contra cost (opțiunea de livrare prin curier trebuie făcută la momentul cererii de eliberare). Costul acestei operaţiuni este de 6,43 lei (fără TVA), şi se achită la curier – C.N. Poşta Română S.A. – în momentul înmânării paşaportului. Dacă după minim două încercări nu se reuşeşte livrarea paşaportului către titular, documentul va fi returnat la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşaportelor simple al judeţului pe a cărei rază de competenţă se află adresa de livrare.

Important! Paşaportul se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită printr-o procură specială autentificată la notar.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.