fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Fermierii care se asociază cu comercianți de produse agricole pot solicita, începând de astăzi, fonduri nerambursabile !

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > AVOCAT SOCIETĂȚI COMERCIALE - FISCAL  > Fermierii care se asociază cu comercianți de produse agricole pot solicita, începând de astăzi, fonduri nerambursabile !

Fermierii care se asociază cu comercianți de produse agricole pot solicita, începând de astăzi, fonduri nerambursabile !

Fermierii care se asociază cu comercianți de produse agricole pot solicita, începând de astăzi, fonduri nerambursabile.

Astăzi a debutat programul de finanțare ce permite fermierilor, deținătorilor de pensiuni turistice și restaurante să solicite până la 100.000 de euro pentru comercializarea fructelor și legumelor din ferme. Sprijinul nerambursabil are drept scop încurajarea cooperării între agenții locali și crearea unor lanțuri scurte de distribuție între producător și consumator. Fondurile disponibile sunt de 3,9 milioane de euro, iar solicitanții vor avea la dispoziție trei luni pentru a pregăti documentația și a solicita sprijinul nerambursabil.

Prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală – subsmăsurile 16.4 și 16.4a, solicitanții au la dispoziție, începând de astăzi, fonduri totale de 3,9 milioane de euro pentru crearea unor lanțuri scurte de aprovizionare a produselor agricole și pomicole și promovarea efectelor benefice în rândul consumatorilor finali.

Lanțul scurt de aprovizionare reprezintă un lanț alimentar format între producător și consumatorul final și cel mult un singur intermediar între aceștia. Ei pot comercializa produsele obținute pe piața locală, la cel mult 75 de kilometri de locul de origine al produselor, atât în mediul urban, cât și în mediul rural.

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile?

Solicitanții eligibili pentru aceste măsuri sunt parteneriatele constituite din cel puțin un fermier sau grup de fermieri cu activitate în sectorul agricol sau pomicol și cel puțin un partener din categoriile de mai jos:

 • microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 • organizații nonguvernamentale;
 • consilii locale;
 • unități școlare;
 • unități sanitare;
 • pensiuni și alte structuri de primire turistică sau de agrement;
 • restaurante și alte structuri de alimentație publică.

Parteneriatul poate fi constituit și între persoane fizice, cu condiția ca cel puțin liderul de proiect să fie o întreprindere înregistrată cel puțin ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau alte forme de asociere juridică (societate cu răspundere limitată, societate pe acțiuni etc.).

De exemplu, producătorii de legume dintr-o zonă se pot asocia cu un magazin de desfacere prin intermediul căruia să își vândă propriile produse.

Ajutorul nerambursabil este 100%

Cheltuielile eligibile pentru care se acordă sprijin nerambursabil sunt următoarele:

 • realizarea unor studii și planuri de marketing, inclusiv analize de piață;
 • costurile de funcționare a cooperării, în limita a 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum transport și diurnă, cheltuieli cu personalul sau cheltuieli de închiriere a spațiului folosit ca sediu de către membrii parteneriatului;
 • cheltuieli de promovare a lanțului scurt și a pieței locale, care să conducă la sporirea gradului de informare al potențialilor clienți;
 • cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produselor, dar și crearea unei mărci înregistrate;
 • investiții în construcția spațiilor de producție sau procesare, dar și dotarea cu echipamente a acestora;
 • chiriile aferente utilajelor, mijloacelor de tranport și spațiilor pentru desfășurarea activității;
 • cheltuielile cu onorariile partenerilor și colaboratorilor externi;
 • cheltuielile de consultanță, până la pragul de 5% în cazul proiectelor fără construcții sau 10% în cazul proiectelor ce își propun realizarea unor construcții.

Ajutorul financiar nerambursabil acordat este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectelor. Dacă în implementarea proiectului intervin cheltuieli neeligibile, acestea vor fi suportate integral din contribuția beneficiarului. Cele mai frecvente cheltuieli neeligibile sunt:

 • taxa pe valoarea adăugată;
 • achiziția de terenuri și clădiri;
 • achiziția de echipamente la mâna a doua;
 • cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, cu excepția cheltuielilor de consultanță;
 • mijloacele de transport pentru uz personal;
 • construcția sau modernizarea unor clădiri folosite ca sediu social al întreprinderilor din parteneriat;
 • dobânzi, impozite și taxe.

Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși doi ani, în cazul proiectelor fără construcții, sau trei ani, în cazul proiectelor ce prevăd lucrări de construcții.

Solicitanții trebuie să pregătească un plan de marketing

Pentru accesarea acestei finanțări, solicitantul va depune un plan de marketing în care se va detalia modalitatea de înființare și dezvoltare a lanțului scurt de aprovizionare (între producător și consumatorul final). Mai exact, principalele documente necesare pentru depunerea proiectului sunt:

 • planul de marketing cu detalierea investiției și acțiunile propuse pentru promovarea lanțului scurt și a pieței locale;
 • acordul de cooperare al parteneriatului;
 • documente pentru terenurile agricole exploatate sau efectivul de animale deținut;
 • documente pentru terenul și/sau clădirea pentru locul de implementare al proiectului;
 • certificatul de urbanism în cazul proiectelor de construcții.

Depunerea proiectului se va realiza în format electronic, prin intermediul platformei www.afir.info, începând din data de 1 septembrie, pentru o perioadă de trei luni de zile. Înregistrarea și transmiterea proiectului prespune crearea unui cont și depunerea documentelor, însoțite de cererea de finanțare, în format online.

No Comments

Leave a Comment