fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

În curând, vom avea un nou model de proces-verbal de contravenție potrivit Legii nr. 203/2018.

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > Legislatie  > În curând, vom avea un nou model de proces-verbal de contravenție potrivit Legii nr. 203/2018.

În curând, vom avea un nou model de proces-verbal de contravenție potrivit Legii nr. 203/2018.

     În curând, vom avea un nou model de proces-verbal de contravenție potrivit Legii nr. 203/2018.

    Mai multe noutăți vor intra în vigoare, de la finalul lunii august, în materia amenzilor contravenționale, noutăți aduse de un act normativ care a apărut de curând în Monitorul Oficial. Printre acestea se numără și schimbări legate de elementele obligatorii dintr-un proces-verbal, funcționalitatea acestuia și termenul în care se poate achita amenda la jumătate din minimul legal. Pentru reflectarea acestor schimbări, un nou model de proces-verbal va fi pus în dezbatere în perioada următoare. Iată ce știm, din noua lege, despre conținutul viitorului document.

Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale a apărut miercuri în Monitorul Oficial și prevede noutăți privind conținutul procesului-verbal de contravenție, noutăți care vor intra în vigoare de la 24 august.

Pentru că noutățile ce vor fi aduse de această lege nu se pot aplica pe actualul model de proces-verbal, Ministerul Afacerilor Interne va trebui să aducă, până pe 24 august, un nou model de document care să poată fi folosit de la acea dată.

Ce va trebui obligatoriu trecut în viitorul proces-verbal de contravenție? Potrivit Legii nr. 203/2018, vorbim de următoarele elemente obligatorii:

 • data și locul unde este încheiat;
 • numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;
 • numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal (CNP) ale contravenientului;
 • descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;
 • indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;
 • posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;
 • termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.

Așa cum se întâmplă și acum, deși toate elementele de mai sus trebuie să fie detaliate în procesul-verbal, lipsa doar a unora dintre ele va duce la nulitatea documentului.

Astfel, conform legii noi, lipsa vreunuia dintre aceste elemente va putea determina anularea procesul-verbal:

 • numele și prenumele agentului constatator (dispare, așadar, obligația de a trece și calitatea agentului, acum obligatoriu de trecut);
 • numele și prenumele contravenientului;
 • codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod (vorbim de o noutate, CNP-ul nefiind necesar acum);
 • în cazul persoanelor juridice, denumirea și sediul;
 • fapta comisă și data comiterii sale;
 • semnătura agentului

Exact ca acum, nulitatea documentului va putea fi constatată și din oficiu.

Noul proces-verbal va fi și înștiințare de plată

Procesul-verbal de constatare a contravenției va fi titlu de creanță și înștiințare de plată, scrie în legea care se va aplica din august, ceea ce înseamnă că unul și același document va îngloba și această din urmă funcțiune, în viitor.

„Pentru procesele-verbale întocmite anterior intrării în vigoare a prezentei legi (24 august – n.red.), aplicarea și executarea sancțiunii contravenționale se supun prevederilor legale în vigoare la momentul întocmirii actului de constatare”, mai scrie în Legea nr. 203/2018.

De asemenea, noua lege va lăsa mai mult timp la dispoziție celor amendați să plătească doar jumătate din minimul legal al amenzii. Dacă, acum, asta se poate face doar în 48 de ore, din august, se va putea face în 15 zile.

Există însă alte legi, unde sunt trecute amenzi contravenționale pentru anumite fapte și unde se face referire la plata acelor amenzi la jumătate în 48 de ore sau unde nu se specifică deloc acest lucru. Totuși, se arată în noua lege, de la 24 august, „contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege (în 15 zile – n.red.) și în acele situații în care actul normativ de stabilire a contravențiilor nu prevedea expres această posibilitate”.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.