fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Inspecție fiscală persoane fizice 2019: Drepturile și obligațiile celui verificat de Fisc

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > AVOCAT DREPT CONTENCIOS ADMINISTRATIV  > Inspecție fiscală persoane fizice 2019: Drepturile și obligațiile celui verificat de Fisc

Inspecție fiscală persoane fizice 2019: Drepturile și obligațiile celui verificat de Fisc

Inspecție fiscală persoane fizice 2019: Drepturile și obligațiile celui verificat de Fisc

Când un contribuabil persoană fizică urmează să fie supus unei verificări a situației fiscale personale, acesta trebuie înștiințat înainte, în scris, de către organul fiscal și trebuie să-i fie aduse la cunoștință drepturile sale. Potrivit legislației fiscale, pe întreaga perioadă a verificării, contribuabilul are dreptul la asistență juridică sau de specialitate.

Nu doar firmele și persoanele fizice autorizate sunt în vizorul Fiscului în privința veridicității situației fiscale pe care și-o declară, ci și unele persoane fizice. Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit e tratată în Codul de procedură fiscală, în principal, dar se completează și cu alte acte normative subsidiare.

Dacă săptămâna trecută vorbeam despre cum se ajunge la verificarea situației fiscale personale și ce se întâmplă atunci când Fiscul găsește o diferență semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc și veniturile declarate de persoana fizică și/sau de plătitori pentru aceeași perioadă impozabilă, acum vorbim despre drepturile și obligațiile celor care fac obiectul unor astfel de verificări.

Contribuabilul trebuie să fie înștiințat despre verificarea fiscală înainte, printr-un aviz de verificare ce trebuie trimis, în scris, cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării fiscale. Acest document trebuie să conțină următoarele chestiuni, potrivit Codului de procedură fiscală:

  • temeiul juridic al verificării;
  • data de începere a verificării;
  • perioada ce urmează a fi supusă verificării;
  • posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării;
  • locul desfăşurării verificării şi persoana de contact la care se va prezenta contribuabilul;
  • informaţiile şi înscrisurile relevante pentru verificare;
  • solicitarea de depunere a declarației de patrimoniu și de venituri.

Potrivit listei de mai sus, contribuabilul are dreptul să ceară o amânare a datei de începere a verificării, dar doar o dată, în baza unei solicitări scrise și numai pentru motive justificate – motive de sănătate, să zicem.

Mai departe, pe perioada verificărilor contribuabilul are dreptul să fie asistat de un avocat, de un specialist în fiscalitate sau de orice persoană consideră că-l poate ajuta cu asistență juridică sau de specialitate. De asemenea, beneficiază și de protecția pe linia secretului fiscal.

Cel verificat are dreptul să ceară, tot în scris, schimbarea locului de desfăşurare a verificării fiscale, care poate avea loc şi la domiciliu sau la sediul persoanei care acordă asistența juridică/de specialitate.

Apoi, nu doar că are dreptul, dar este chiar recomandat ca cel verificat să colaboreze cu organul fiscal la constatarea stărilor de fapt fiscale, să dea informații, să prezinte documente relevante și orice informații consideră relevante pentru stabilirea situației sale fiscale.

Un alt drept al contribuabilului este acela de a fi informat pe parcursul desfăşurării verificării fiscale asupra constatărilor rezultate – aici este foarte important sprijinul acordat de un avocat sau un specialist în fiscalitate, pentru că inspectorii fiscali au tendința să ignore acest drept al contribuabilului verificat (cel puțin, din experiența controalelor la firme).

Dacă cel verificat are o problemă cu rezultatul verificării fiscale, poate contesta decizia de impunere emisă de organul de verificare fiscală. Contestaţia se depune în scris, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere emisă în urma controlului, la organul fiscal emitent al actului atacat.

În schimb, pe partea de obligații, cei verificați ar trebui să aibă în vedere următoarele aspecte:

  • contribuabilii trebuie să se prezinte la locul, data şi ora precizate în avizul de verificare şi să furnizeze toate informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale;
  • la cererea organului fiscal, cei verificați trebuie să pună la dispoziția inspectorilor registrele, evidenţele, documentele de afaceri, precum şi orice alte înscrisuri relevante pentru clarificarea stării de fapt fiscale;
  • trebuie să le permită inspectorilor efectuarea cercetărilor la faţa locului, indiferent de locul unde se desfăşoară controlul – totuși, se poate refuza intrarea în domiciliu sau în reşedinţă, care se poate face forțat numai dacă un judecător a autorizat acest lucru.

Atunci când un contribuabil e supus unei verificări fiscale personale, i se cere să aducă o declarație de patrimoniu și venituri, pe care trebuie să o completeze cu informațiile privind bunurile imobile și mobile deținute, veniturile sale ș.a.m.d.

Articol preluat de pe avocatnet.ro. Apasa aici pentru a vedea articolul original.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.