fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Notarii și executorii sunt obligați să dea Fiscului informații despre veniturile românilor !

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > Legislatie  > Notarii și executorii sunt obligați să dea Fiscului informații despre veniturile românilor !

Notarii și executorii sunt obligați să dea Fiscului informații despre veniturile românilor !

Notarii publici și executorii judecătorești au dispărut de pe lista persoanelor care pot refuza să dea Fiscului informațiile pe care le știu despre persoanele fizice, conform unui act normativ care a modificat recent Codul de procedură fiscală. Înainte, acești specialiști puteau furniza informații doar cu acordul indivizilor despre care autoritățile cereau informații.

Schimbarea a fost adusă de Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, iar prevederea la care ne referim e în vigoare deja de duminică. Lista persoanelor care pot refuza să ofere Fiscului informații despre contribuabili a fost redusă, deoarece de pe aceasta au dispărut notarii publici și executorii judecătorești. Aceasta este doar una dintre modificările aduse Codului de procedură fiscală.

„Notarii publici și executorii judecătorești dețin informații și documente relevante din punct de vedere fiscal privind patrimoniul persoanelor fizice, în speță cele referitoare la contracte de vânzare-cumpărare de imobile (din care rezultă alocări de fonduri ale persoanelor fizice care pot constitui elemente importante pentru stabilirea bazei impozabile pentru impozitul pe venit), documente aferente procedurii succesorale notariale (pe baza cărora se pot determina, ca surse de fonduri, venituri neimpozabile ale persoanelor fizice – acestea nu se declară organului fiscal), punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii, recuperarea pe cale amiabilă a creanțelor și alte documente cu relevanță fiscală”, era explicat în nota de fundamentare ce a însoțit OG nr. 30/2017 în forma sa de proiect.

Concret, autoritățile consideră că notarii și executorii dețin informații „deosebit de importante” pentru desfășurarea de către inspectorii Fiscului a verificării situației fiscale personale a persoanelor fizice.

Totodată, un alt argument al reprezentanților Guvernului este că atât notarii publici, cât și executorii judecătorești îndeplinesc servicii de interes public. Mai exact, actele întocmite de notari au forță probantă și executorie, iar cele întocmite de executori – forță probantă.

„Prin urmare, în cazul notarilor publici și al executorilor judecătorești, apreciem că interesul public ce caracterizează serviciile îndeplinite de aceste categorii profesionale prevalează asupra eventualelor considerente privind confidențialitatea informațiilor, mai cu seamă în ce privește furnizarea informațiilor relevante către organele fiscale”, era punctat tot în nota de fundamentare.

Cine poate refuza să dea informații Fiscului

Codul de procedură fiscală prevede mai multe categorii de persoane care pot refuza să dea autorităților informații pe care le știu despre contribuabili. Astfel, este vorba mai întâi de soț/soție și rudele/afinii până la gradul al treilea, care „pot refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize, precum și prezentarea unor înscrisuri”.

De asemenea, pe lista celor ce pot refuza autoritățile fiscale se mai află avocații, contabilii, medicii sau chiar preoții„Pot refuza să furnizeze informații cu privire la datele de care au luat cunoștință în exercitarea activității lor preoții, avocații, consultanții fiscali, auditorii, experții contabili, medicii și psihoterapeuții. Aceste persoane nu pot refuza furnizarea informațiilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația fiscală în sarcina lor, atât în calitate de contribuabili/plătitori, cât și în calitate de persoane care exercită profesia respectivă, scrie, mai exact, în Cod.

Pe listă mai sunt incluși asistenții celor menționați în paragraful anterior și persoanele care participă la activitatea profesională a acestora. În orice caz, exceptând preoții, specialiștii pot da informații organelor fiscale doar cu acordul persoanelor despre care se cer informații.

„Constituie probă orice element de fapt care servește la constatarea unei stări de fapt fiscale, inclusiv înregistrări audiovideo, date și informații aflate în orice mediu de stocare, precum și alte mijloace materiale de probă, care nu sunt interzise de lege”, prevede actualmente Codul de procedură fiscală.

No Comments

Leave a Comment