fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Reguli de baza in materia partajului

Reguli de baza in materia partajului

Reguli de baza in materia partajului – CE ESTE PARTAJUL?

Partajul este operatiunea juridica prin care se pune capat starii de proprietate comuna, in sensul ca bunul sau bunurile stapanite in comun se impart, in materialitatea lor, intre titulari(proprietari).

Reguli de baza in materia partajului – DE CATE FELURI ESTE PARTAJUL?

Partajul poate fi facut in doua moduri: prin buna invoiala (se mai numeste si partaj voluntar) sau prin hotarare judecatoreasca (partaj judiciar).

 

Atunci cand partajul voluntar nu poate avea loc iar daca unul dintre titulari doreste incetarea starii de coproprietate, partajul judiciar devine practic obligatoriu in anumite situatii.

Cu titlu de exemplu: daca un coproprietar este lipsit de capacitate sau cu capacitate de exercitiu restransa, partajul va putea fi facut prin buna invoiala numai cu autorizarea instantei de tutela iar in cazul in care aceasta autorizare nu poate fi obtinuta, partajul judiciar ramane singura solutie.

 

Reguli de baza in materia partajului – PARTAJUL FACUT FARA PARTICIPAREA TUTUROR COPROPRIETARILOR

Acest tip de partaj este lovit de NULITATE ABSOLUTA! Exista situatii in care participarea tuturor este practic imposibila insa si aceasta situatie isi poate gasi rezolvare in instanta. Astfel, in cazul in care lipseste unul dintre titulari sau acesta nu este de acord cu incheierea unei conventii de partaj, cel care doreste sa obtina impartirea bunurilor comune trebuie sa recurga la calea partajului judiciar.

 

Reguli de baza in materia partajului – REFERITOR LA IMPARTIREA BUNURILOR REZULTATE DIN SUCCESIUNE

 Regula este aceea ca daca nu sunt prezenti toti mostenirorii sau daca printre ei se afla MINORI sau persoane disparute sau persoane puse sub interdictie, atunci se vor pune sigilii pe bunurile mostenirii in cel mai scurt timp iar partajul se va realiza cu respectarea regulilor referitoare la protectia acestor tipuri de persoane.

 

Reguli de baza in materia partajului – IMPRESCRIPTIBILITATEA PARTAJULUI!

Regula este ca partajul poate fi cerut ORICAND dar exista si exceptii cum ar fi cazul in care partajul a fost suspendat prin lege sau cazul in care actiunea de partaj poate fi paralizata prin uzucapiune.

Partajul poate fi suspendat pe o perioada de maxim cinci ani in cazul in care aceasta este intelegerea tuturor titularilor sau pe o perioada de maxim 1 an – in cazul dosarul de partaj a ajuns deja in instanta.

Uzucapiunea este modul de dobândire a proprietăţii (sau a altor drepturi reale), prin posedarea neîntreruptă (a imobilului) în termenul şi condiţiile prevăzute de lege.

 

Reguli de baza in materia partajului – REGULI DE IMPARTIRE A BUNURILOR/ REGULI DE PARTAJARE

Prima regula este aceea a impartirii in natura proportional cu cota-parte a fiacarui titular – doar daca bunurile sunt comod partajabie in natura adica sa poata fi efectiv impartite.

In cazul in care vorbim de bunuri ce nu sunt comod partajabile sau bunuri ce sunt imposibil de partajat in natura deoarece sunt indivizibile, exista mai multe variante:

  1. Atribuirea intregului bun, in schimbul unei sume de bani (sulta) in favoarea unui singur coproprietar sau a mai multora, la cererea acestora.
  2. Vanzarea bunului intr-un mod stabilit de acestia sau, in cazul in care nu se inteleg, prin licitatie publica si mai apoi distribuirea pretului proportional catre titulari proportional cu cota-parte a fiecaruia.

 

Reguli de baza in materia partajului – PROCEDURA  PARTAJULUI  JUDICIAR (IN INSTANTA)

In prima faza, instanta pronunta o incheiere de admitere in principiu prin care stabileste care sunt bunurile supuse impartelii, calitatea de coproprietar a fiecaruia, cota-parte ce se cuvine fiecaruia, daca sunt creante pe care unii coproprietari le au unii fata de altii, daca sunt datorii transmise prin mostenire, etc.

Dupa pronuntarea acestei incheieri, instanta va proceda la formarea loturilor si atribuirea acestora catre titulari. In cazul in care loturile nu sunt egale ca valoare, ele se intregesc/compenseaza printr-o suma de bani.

Ex: sa presupunem ca se imparte o mostenire intre 2 frati, fiecare avand o cota de 1/2 si ca se formeaza 2 loturi, unul in valoare de 90000 lei si altul de 70000 lei. Coproprietarului ce i se atribuie lotul mai mare cu 20000 lei (cel de 90000 lei), va fi obligat sa ii plateasca celui cu lotul mai mic, suma de 10000 lei – compensandu-se astfel diferenta valorica dintre cele 2 loturi.

Sunt anumite criterii de care judecatorul tine cont atunci cand formeaza si atribuie loturile, anume: acordul copartasilor, marimea cotei parti ce se cuvine fiecaruia, natura bunurilor ce se impart, domiciliul si ocupatia copartasilor, faptul ca unii dintre acestia, inainte de a cere partajul au facut anumite constructii sau imbunatatiri cu acordul celorlalti.

 

Reguli de baza in materia partajului – EFECTELE PARTAJULUI

In urma partajului, fiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv al bunurilor sau, dupa caz, al sumelor de bani ce iau fost atribuite. In cazul partajului voluntar data la care acesta devine proprietar este cea inscrisa in actul de partaj iar in cazul partajului judiciar – de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de partaj.

ATENTIE!*** Efectele juridice ale partajului se produc numai daca actul de partaj incheiat in forma autentica sau, dupa caz,  hotararea judecatoreasca ramasa definitiva a fost inscris(a) in CARTEA FUNCIARA.

 

Daca am ajuns in punctul in care avem actul de partaj dar bunul/bunurile nu se afla la noi si nici nu le putem recupera, exista mai multe situatii:

Reguli de baza in materia partajului – PREDAREA BUNULUI DE DUPA CONVENTIA SAU HOTARAREA DE PARTAJ

  1. Daca bunul se afla la un alt copartas:

  In principiu, hotararea de partaj ramasa definitiva constituie titlu executoriu si poate fi pusa in EXECUTARE desi nu s-a cerut predarea efectiva a bunului sau instanta nu a dispus in mod expres in hotarare aceasta predare. Executarea silita poate fi ceruta in TERMENUL DE PRESCRIPTIE DE 10 ANI de la data ramanerii definitive a hotararii de partaj. Prin exceptie, in cazul in care partile au declarat in mod expres in procesul de partaj ca nu solicita predarea bunurilor, hotararea de partaj nu mai este susceptibila de executare silita iar partea interesata va trebui sa execite actiunea in revendicare si/sau de evacuare.

  1. Daca bunul se afla la un tert:

Hotararea de partaj nu poate fi pusa in executare fata de acesta intrucat tertul  nu a fost parte in proces! In acest caz proprietarul trebuie sa introduca impotriva tertului actiune in revendicare sau o alta actiune avand ca obiect predarea bunului (ex: evacuare).

Partajul este reglementat de Codul Civil –  in articolele 669-686

Alte articole ce v-ar putea interesa raportat la acest articol sunt cele referitoare la probleme juridice in materia Dreptului Familiei –  Divort. Pentru a accesa, click aici

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.