fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Ce facem noi? Echipa Asistenţă-Avocat oferă asistenţă şi reprezentare juridică în faţa tuturor instanţelor de judecată în domeniile dreptului:

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > Noutati  > Ce facem noi? Echipa Asistenţă-Avocat oferă asistenţă şi reprezentare juridică în faţa tuturor instanţelor de judecată în domeniile dreptului:

Ce facem noi? Echipa Asistenţă-Avocat oferă asistenţă şi reprezentare juridică în faţa tuturor instanţelor de judecată în domeniile dreptului:

Ce facem noi? Echipa Asistenţă-Avocat oferă asistenţă şi reprezentare juridică în faţa tuturor instanţelor de judecată în domeniile dreptului:

Echipa Asistenţă-Avocat oferă asistenţă şi reprezentare juridică în faţa tuturor instanţelor de judecată în domeniile dreptului:

DREPTUL PENAL

Asistenţă şi reprezentare juridică în cursul urmăririi penale, prin:

 • consultanţă juridică, formulare cereri, petiţii sau plângeri, propunere de probatorii, asistenţă în cadrul audierii martorilor, a părţilor, cercetări la faţa locului, reconstituiri, percheziţii, expertize etc.,
 • negocierea şi încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, contestaţii privind durata procesului penal şi accelerarea procedurii;
 • luarea măsurilor asigurătorii, a măsurilor de siguranţă şi a măsurilor preventive (controlul judiciar, arestul la domiciliu şi arestarea preventivă).

Asistenţă şi reprezentare în procedura de cameră preliminară:

 • studiu de caz;
 • formularea şi redactarea cererilor şi excepţiilor privind legalitatea actului de sesizare al instanţei, legalitatea efectuării actelor de urmărire penală, legalitatea administrării probelor, asigurarea dreptului la apărare al inculpatului sau al părţii vătămate;
 • restituirea cauzei la parchet în vederea refacerii/completării urmăririi penale.

Asistenţă şi reprezentare în cursul judecăţii în primă instanţă şi în căile ordinare şi extraordinare de atac:

 • studiu de caz, identificarea problemei şi a strategiei de apărare potrivită cazului;
 • propunerea probelor în apărare, readministrarea probelor din cursul urmăririi penale şi a probelor noi, circumstanţierea inculpatului;
 • pledoaria finală în faţa instanţei de judecată;
 • asistare şi reprezentare în procedura simplificată a recunoaşterii vinovăţiei;
 • formularea şi motivarea căii de atac;
 • reprezentarea şi asistarea părţilor în calea de atac.

Proceduri speciale:

 • redeschiderea procesului la judecata în lipsă;
 • contestaţii la executare;
 • liberare condiţionată;
 • alte modificări de pedeapsă;
 • revocarea/anularea suspendării condiţionate/sub supraveghere;
 • înlocuirea amenzii cu închisoarea;
 • reabilitare de drept/judecătorească etc.

De asemenea, în cadrul proceselor penale, obţinem despăgubiri băneşti – daune morale şi materiale – pentru prejudiciile cauzate prin săvârşirea de infracţiuni.

 

DREPTUL CIVIL

Dreptul familiei:

 • divorţ amiabil sau din culpă, cu sau fără copii minori;
 • exercitarea autorităţii părinteşti;
 • stabilirea domiciliului minorului;
 • obligaţia de întreţinere;
 • procedura adopţiei;
 • stabilirea şi contestarea filiaţiei;
 • modificarea actelor de stare civilă.

Drepturi reale:

 • acţiuni în revendicare mobiliară/imobiliară;
 • dezmembrămintele dreptului de proprietate privată;
 • acţiuni în grăniţuire;
 • accesiune;
 • limitele juridice ale dreptului de proprietate privată;
 • proprietate comună;
 • asociaţii de proprietari;
 • partaj;
 • proprietate periodică;
 • fiducie;
 • acţiuni de carte funciară (înscrieri, notări, rectificări);
 • acţiuni posesorii – uzucapiune imobiliară.

Drept succesoral:

 • asistenţă şi reprezentare în procedura succesorală;
 • stabilirea masei succesorale;
 • revocarea donaţiei;
 • execuţiunea testamentară;
 • partajul succesoral şi raportul.

Obligaţii şi contracte civile/comerciale:

 • consultanţă juridică,
 • redactarea contractelor, interpretarea contractelor;
 • negocieri în încheierea, executarea şi încetarea contractelor;
 • anularea contractelor;
 • repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale;
 • recuperarea plăţii nedatorate;
 • acţiunea de îmbogăţire fără justă cauză;
 • executarea silită a obligaţiilor;
 • rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor;
 • acţiunea oblică şi acţiunea revocatorie,
 • privilegii şi garanţii reale/personale – ipotecă, gaj, fideiusiune.

 

LEGISLAŢIE SPECIALĂ

Echipa noastră de avocaţi va oferă şi servicii privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor comerciale, precum şi efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului, înregistrarea mărcilor la OSIM, stabilirea sediului social la sediul cabinetului de avocatură etc.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.