fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Atenţie!!! la clauzele abuzive din contractele de creditare!

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > AVOCAT DREPT FINANCIAR-BANCAR  > Atenţie!!! la clauzele abuzive din contractele de creditare!

Atenţie!!! la clauzele abuzive din contractele de creditare!

Cine nu are în ziua de astăzi un contract de credit încheiat cu o instituţie bancară. Însă trebuie să fim atenţi la clauzele contractuale prevăzute deoarece nu de puţine ori instanţele au constatat clauze abuzive în contractele de credit.

Potrivit ştirilor juridice, instanţa a constatat că clauza potrivit căreia “banca îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral rata dobânzii în situaţia apariţiei unor schimbari semnificative pe piata monetara” este abuziva si nu produce nici un efect.

Într-un caz practic s-au constatat următoarele:

Deşi apelanta susţine că acele clauze cuprinse în condiţiile speciale  sunt negociate,  nu toate clauzele din condiţiile speciale pot fi considerate că au fost negociate efectiv.

Faptul că anterior încheierii contractului cu reclamanţii, banca  a făcut publica o prezentare a produselor, care conţinea condiţiile standard de creditare pentru fiecare dintre produsele oferite de către bancă, faptul că reclamanţii au luat la cunoştinţă de cuantumul dobânzii şi au optat pentru dobânda variabilă, prin comparaţie cu alte oferte,  nu echivalează cu negocierea efectivă  a  clauzei  a cărei nulitate se cere a se constata, în lipsa unei dovezi clare a băncii în acest sens.

Contractul de credit este un contract de adeziune, standard, preformulat de bancă,  în care consumatorul nu putea să intervină, putând doar să adere sau nu la el. Potrivit art. 4 alin.3 din Legea nr. 193/2000,  dacă un profesionist pretinde ca o clauza standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte dovezi în acest sens. Ori, în cauza banca nu face astfel de dovezi cu care să  dovedească că a fost negociată clauza de la art. 3 lit.d, din conditiile speciale din  convenţia de credit. Deci banca nu a răsturnat prezumţia relativa instituită de lege  a lipsei negocierii în cazul contractului  preformulat, cu reclamanţii.

Mai mult, potrivit ştirilor juridice, faptul că dobânda şi toate comisioanele fac parte din  preţul contractului nu exclude pur sşi simplu clauza de la controlul instanţei, instanţa trebuind să analizeze şi cealaltă condiţie, şi anume dacă clauza  este clară, neechivocă şi  exprimată într-un limbaj uşor inteligibil.

S-a susţinut că este considerată abuziva clauza care dă dreptul profesionistului  să modifice unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract. Motivele  care să îndreptătească banca să ajusteze rata dobânzii nu pot fi arătate ulterior,  nici în scris, nici verbal. CJUE a statuat că din perspectiva  protecţiei consumatorului împotriva conditiilor de creditare inechitabile  si pentru a-i permite sa cunoasca pe deplin  conditiile executarii ulterioare a contractului,  art. 4 din Directiva 87/102 impune ca la încheierea contractului debitorul sa fie în posesia tuturor elementelor care pot avea un efect asupra întinderii obligatiei sale.

Astfel, atenţie la clauzele abuzive din contractele de creditare! Şi să nu uităm că o persoană informată este o persoană puternică!

 

No Comments

Leave a Comment