fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Cum circulă banii într-o firmă și care sunt fluxurile operaționale, indiferent de tipul firmei.

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > AVOCAT SOCIETĂȚI COMERCIALE - FISCAL  > Cum circulă banii într-o firmă și care sunt fluxurile operaționale, indiferent de tipul firmei.

Cum circulă banii într-o firmă și care sunt fluxurile operaționale, indiferent de tipul firmei.

Cum circulă banii într-o firmă și care sunt fluxurile operaționale, indiferent de tipul firmei.

Vi se întâmplă să aveți insuficient cash pentru a onora datoriile? Sau contabilul vă anunță că niște datorii semnificative au devenit scadente, nu aveți suficient cash să le plătiți și acest lucru v-a luat prin surprindere? Nu știți exact cam care sunt intrările și ieșirile de cash în firmă zilnice/lunare/trimestriale și nu aveți o estimare a încasărilor și plăților viitoare? Nu știți dacă în viitorul apropiat cash-ul generat de firmă va fi suficient pentru onorarea datoriilor sau dacă va trebui să apelați la un credit? Sau, altfel spus, planificați și controlați suficient cash-ul în firmă?

Pentru a planifica și controla corespunzător cash-ul și performanțele firmei, este important să știm cum circulă banii într-o firmă și să înțelegem fluxurile operaționale dintr-o firmă precum și reflectarea lor în rapoartele financiare.

Profitul este un indicator critic în monitorizarea performanței, dar nu este suficient să monitorizăm doar profitul.

Atenție! Profitul anual al unei firme nu este același lucru cu banii încasați, după cum pierderea nu reprezintă banii ieșiți din afacere, altfel spus.

Profitul firmei nu este egal cu Cash-ul

Cash-ul este un indicator la fel de important și trebuie monitorizat constant. Deteriorarea cash-ul poate genera riscul de incapacitate de plată, care, dacă persistă, poate să pună în pericol continuarea activității.

De aceea, firmele trebuie să monitorizeze atât Contul de Profit și Pierdere (P&L), cât și Situația Cash Flow-ului.

Raportul Situația Cash Flow-ului reflectă cum au circulat  banii în firmă pe parcursul anului, indicând mișcările de numerar (încasări și plăți) pe cele trei grupe de activități: exploatare, investiții și de finanțare.

Putem vorbi atât de o planificare a cash flow-ului viitor, cât și de o monitorizare a cash-ului real versus cash planificat, care ne ajută să identificăm blocaje, riscuri și să luăm măsuri de corecție.

Așadar, este important să înțelegem principalele tipuri de activități (fluxurile operaționale) dintr-o firmă.

Fluxurile operaționale și reflectarea lor în Situațiile Financiare:

 • flux/activități de exploatare;
 • flux investițional;
 • flux de finanțare.

1. Flux/activități de exploatare (operaționale)

Implică activitățile de producție sau achiziție produse/ servicii aferente obiectului de activitate al firmei și comercializarea acestora.

Exemple:

 • cheltuieli cu materia primă, mărfuri, produse finite;
 • cheltuieli cu angajații;
 • cheltuieli de administrare: chirie, lumină, telefoane, etc;
 • venituri din vânzarea produselor.

Unde le găsim reflectate în Situațiile Financiare:

 • În P&L: venituri din vânzări și diferite tipuri de cheltuieli de exploatare;
 • În Bilanț – active și datorii curente: stocuri, clienți, furnizori, cash;
 • În situație Cash Flow-ului: încasări și plăți din activități de exploatare.

2. Flux investițional

Implică activitățile de achiziție active imobilizate sau proiecte de investiții de dezvoltare de active imobilizate care vor genera profituri viitoare pe o perioadă mai mare de 1 an.

Exemple:

 • investiția în clădiri, utilaje, mașini, unități de producție sau administrative;
 • vânzarea clădirilor sau alte active imobilizate.

Unde le găsim reflectate în situațiile financiare:

 • În Bilanț: sume pe care le capitalizăm în linia active imobilizate din Bilanț vor impacta profitul, dar nu imediat, ci treptat, prin cheltuiala lunară cu amortizarea pe durata de viață a activelor;
 • În P&L: cheltuiala cu amortizarea;
 • În situație Cash Flow-ului: încasări și plăți din activități de investiții.

3. Flux de finanțare

Implică activități de atragere de fonduri de finanțare de care firma are nevoie pentru fluxul operațional și de investiții. Fondurile pot fi proprii (capital social) sau atrase (împrumuturi).

Exemple:

 • Obținere fonduri prin majorare de capital;
 • Obținerea unui împrumut;
 • Plăți de dividende sau dobânzi.

Unde le găsim reflectate în situațiile financiare:

 • În Bilanț: în cadrul datorii pe termen lung și capital social;
 • În P&L: cheltuiala cu dobânzile;
 • În situație Cash Flow-ului: încasări din emisiunea de capital social și din împrumuturi pe termen lung, plăți cu dividende.

Situația Cash Flow-ului

În cazul Situației Cash Flow-ului, rețineți aceste trei fluxuri operaționale, în paralel cu intrările și ieșirile de cash aferente unei firme.

Situația Cash Flow-ului: mișcările de numerar (încasări și plăți) pe parcursul anului pe cele trei grupe de activități: exploatare, financiar și investiții.


Cash (Sold Final) = Cash (Sold Inițial) +/- Cash din activități operaționale
+/- Cash din activități de investiții +/- Cash din activități de finanțare


Ce informații ne furnizează  Situația Cash Flow-ului:

 • care au fost sursele de cash ale firmei și cum s-au cheltuit în decursul unui an pe principalele tipuri de activități: operaționale, de investiție și de finanțare;
 • care este cash-ul obținut din activitatea operațională versus profit net. Dacă cash-ul din activitatea operațională este considerabil sub valoarea profitului net, poate fi un semnal de alarmă de ce profitul contabil nu se transformă în cash. Totuși, trebuie să reținem că anumite venituri și cheltuieli sunt de natură “non cash” și nu vor genera încasări sau plăți;
 • dacă cash-ul obținut din activitatea operațională este suficient pentru a acoperi cash-ul necesar în activitățile de investiții. În caz contrar, societatea va apela la cash din activități de finanțare.

sursa: avocatnet.ro

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.