fbpx

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Statul plătește renunțarea la concediul pentru creșterea copilului !

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > AVOCAT DREPTUL FAMILIEI  > Statul plătește renunțarea la concediul pentru creșterea copilului !

Statul plătește renunțarea la concediul pentru creșterea copilului !

 

Actorul Horațiu Mălăele spunea într-un interviu : ”copilăria este cadoul pe care ni-l dă viața pentru ce vom avea de îndurat.” Când ești copil nu realizezi sacrificiile pe care părinții le fac pentru ca tu să te bucuri de magia copilăriei, să trăiești intens fiecare clipă înconjurat de păpuși, ursuleți de pluș și soldăței. Este perioada în care totul este simplu, frumos și nu trebuie să faci nimic decât să te joci!

Pentru majoritatea părinților “prețul” plătit pentru a vedea zâmbetul pe chipul îngerașului lor, atunci când își pot permite să îi facă o bucurie sau să îi îndeplinească o dorință, este de neprețuit. De aceea, mulți aleg să se întoarcă la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului în scopul de a câștiga mai mulți bani pentru a-i asigura copilului un trai cât mai bun.

Ce este stimulentul de inserție?

Pentru a-i stimula să se întoarcă la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului, statul a decis să le acorde o sumă de bani numită stimulent de inserție. Condiția pentru a beneficia de acest stimulent este ca persoanele să fi realizat în ultimul an anterior datei de naștere a copilului venituri din salarii, activități independente, agricole supuse impozitului pe venit. Aceste persoane beneficiază de concediul pentru creșterea copilului și primesc o indemnizație lunară.

Dacă revin la serviciu anterior încheierii concediului pentru creșterea copilului primesc un stimulent de inserție care este de 500 lei pe lună. Pentru stimulent nu se datorează nici impozit și nici contribuții sociale obligatorii impuse de lege.

Cine beneficiază de acest stimulent de inserție?

De acest stimulent beneficiază oricare dintre părinții firești ai copilului, persoanele care au adoptat copilul, cele cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau au copilul în plasament sau în plasament în regim de urgență, precum și persoana numită tutore.

Ca element de noutate de la sfârșitul lui 2012 s-a prevăzut că acest stimulent se va acorda părintelui firesc sau celui care adoptă pentru fiecare naștere sau adopție. Anterior acestei modificări se acorda doar pentru primele 3 nașteri.

Rețineți că opțiunea beneficiarilor de a alege între concediul pentru creșterea copilului până la vârsta de 1 an sau 2 ani se exprimă în scris și nu mai poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor.

Care sunt cazurile în care se acordă?

Cazul 1. Concediul de creştere a copilului până la vârsta de 1 an

Persoanele care în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului primind indemnizația lunară aferentă, decid să revină la serviciu înainte ca minorul să împlinească 1 an, vor beneficia, la cerere, de un stimulent de inserție de 500 lei lunar pentru perioada rămasă până când copilul împlinește 2 ani. Rețineți că trebuie să reveniți la serviciu înainte ca minorul să împlinească 1 an, chiar și cu o zi, pentru a beneficia de acest stimulent (dacă reveniți la serviciu chiar în ziua în care minorul împlinește 1 an, veți pierde acest drept). Dacă nu respectați acest lucru, nu mai puteți beneficia de el. Din momentul în care primiți stimulentul de inserție, se suspendă plata indemnizației lunare pe care o primeați cât erați în concediu.

Cazul 2. Concediul de creștere a copilului până la vârsta de 2 ani

Persoanele care au optat pentru concediul de creștere a copilului în vârstă de până la 2 ani pot primi stimulentul de inserție dacă realizează venituri supuse impozitării, după împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani.

Cazul 3. Concediul de creștere a copilului cu handicap până la vârsta de 3 ani

În acest caz, stimulentul de inserție se acordă oricând pe toată durata până când copilul împlinește vârsta de 3 ani.

Care este termenul în care se poate depune cererea pentru obținerea stimulentului de inserție?

Începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită își reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
De la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
De la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
De la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevazute la punctele 1,2,3.
Începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizației pentru creșterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit conform Codului Fiscal, iar plata indemnizației se suspendă, dacă cererea este depusă în 30 de zile de la această dată.

Care sunt actele care însoțesc cererea pentru a obține stimulentul de inserție?

Cererea pentru acordarea stimulentului de inserție se depune de către părinte la Primăria localității sale de domiciliu împreună cu următoarele acte:

– copia și originalul actului de identitate al solicitantului, certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul și a livretului de familie;

– actele ce dovedesc calitatea solicitantului în raport cu copilul;

– actele care atestă îndeplinirea perioadelor de concediu pentru creșterea copilului;

– dovada eliberată de angajator privind veniturile realizate timp de 12 luni anterior nașterii copilului;

– dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului;

– alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate

Când se pierde dreptul la stimulentul de inserție?

Cel care beneficiază de acest stimulent are obligația de comunica în scris primăriei orice modificare intervenită în situația sa care poate determina încetarea sau suspendarea acestui drept în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția sa.

Dreptul la stimulentul de inserție se pierde începând cu ziua următoare celei în care:

– copilul a împlinit 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap;

– beneficiarul nu mai este în concediu pentru creșterea copilului și nu mai realizează venituri impozabile;

– copilul a decedat.

– dacă beneficiarul nu și-a achitat taxele și impozitele locale.

La data de 31 martie a fiecărui an primarii verifică dacă persoanele care beneficiază de acest stimulent sunt la zi cu plata taxelor. În cazul neachitării obligațiilor față de bugetele locale, plata stimulentului se va suspendă pe o perioadă de 5 luni. Numai după achitarea taxelor și impozitelor, stimulentul se va plăti din nou începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligația legală, urmând a se plăti și drepturile ce-i reveneau în perioada suspendării.

Este adevărat că prin renunțarea la concediu pentru creșterea copilului și revenirea la lucru, veți simți o îmbunătățire a venitului dvs, însă renunțați la un lucru fără preț: timpul petrecut cu copilul vostru! Nu uitați că:” Un copil poate să învețe un adult trei lucruri: cum să fie mulțumit fără motiv, cum să nu stea locului niciodată și cum să ceară cu insistență ceea ce își dorește. “ (Paulo Coelho).

 

 

sursa: lexcafe.ro

No Comments

Leave a Comment