PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0771 500 780 / 0771 500 743

 

Author: 0733774119

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > Articles posted by 0733774119 (Page 14)

CODUL de Procedură Civilă

CODUL DE PROCEDURA CIVILA -  Republicare Dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, privind cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu se aplică proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2017. (la data 24-dec-2015 Actul modificat de Art. 1 din Ordonanta urgenta 62/2015 ) În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv, cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului se desfăşoară în şedinţă publică, dacă legea nu prevede altfel. (la data 24-dec-2015 Actul modificat de Art. 1 din Ordonanta urgenta 62/2015 ) TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de...

Continue reading

CODUL Civil – 2017

CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)*) - Republicare (la data 01-oct-2011 actul a fost in legatura cu Legea 287/2009 ) (la data 01-sep-2011 a se vedea referinte de aplicare din Ordonanta 13/2011 ) ______ *) În temeiul art. 220 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, Codul civil intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011. Pentru a vedea expunerea de motive a acestui act apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul...

Continue reading

CODUL Muncii actualizat 2017 (Legea nr. 53/2003)

CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) -REPUBLICARE*) (la data 18-mai-2011 actul a fost adoptat de Legea 53/2003 ) TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare Art. 1 (la data 09-feb-2017 Art. 1 din titlul I, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Decizia 16/2016 ) (1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. (2) Prezentul cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii. Art. 2 Dispoziţiile cuprinse în prezentul...

Continue reading

Impunerea veniturilor obtinute de persoane fizice din lichidarea unei persoane juridice

02-Aug-2017 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Persoanele fizice care obtin venituri din lichidarea unei persoane juridice datoreaza impozit pe veniturile din investitii, indiferent de sistemul de impunere al societatii ce se lichideaza. Astfel, conform art. 91 lit. e) din Codul fiscal, veniturile din lichidarea unei persoane juridice constituie venituri din investitii. Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. Ca atare, persoanele fizice realizeaza un venit impozabil doar in situatia in care din lichidarea persoanei juridice rezulta un excedent peste aportul la capitalul social. Restituirea cotei parti din aporturi...

Continue reading

Drept Penal: Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală

Orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, dacă prin acestea s-a adus o vătămare intereselor sale legitime. Plângerea se adresează procurorului care supraveghează activitatea organului de cercetare penală şi se depune fie direct la acesta, fie la organul de cercetare penală. Introducerea plângerii nu suspendă aducerea la îndeplinire a măsurii sau a actului care formează obiectul plângerii. Când plângerea a fost depusă la organul de cercetare penală, acesta este obligat ca în termen de 48 de ore de la primirea ei să o înainteze procurorului împreună cu explicaţiile sale, atunci când acestea sunt necesare. Procurorul este obligat să rezolve...

Continue reading

Drept Penal: Dispoziţii privind efectuarea urmăririi penale de către procuror

Urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procurorîn cazurile prevăzute de lege.  Procurorul poate dispune preluarea oricărei cauze în care exercită supravegherea, indiferent de stadiul acesteia, pentru a efectua urmărirea penală. În cazurile în care procurorul efectuează urmărirea penall, poate delega, prin ordonantă, organelor de cercetare penală efectuarea unor acte de urmărire penală. Punerea în mişcare a acţiunii penale, luarea sau propunerea măsurilor restrictive de drepturi şi libertăţi, Tricuviinţarea de probatorii ori dispunerea celorlalte acte sau măsuri procesuale nu pot forma obiectul delegării. Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua, în vederea efectuării sau supravegherii urmăririi penale, cauze de competenţa parchetelor...

Continue reading