PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0771 500 780 / 0771 500 743

 

Author: 0733774119

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > Articles posted by 0733774119 (Page 13)

ARTICOL DE SPECIALITATE: Credite acordate online, fără prezența fizică la bancă !?

ARTICOL DE SPECIALITATE: Credite acordate online, fără prezența fizică la bancă: Cum pot fi înlăturate impedimentele juridice din calea unei relații electronice cu clienții? ************************************************************************* Creditele bancare ar putea fi acordate exclusiv online și în România, așa cum se întâmplă în alte state europene, dacă pe de o parte legislația națională și autoritățile competente ar face procesul de digitalizare mai ușor prin clarificarea legislației, iar pe de altă parte dacă sistemul bancar ar fi mai deschis la înțelegerea și cuantificarea riscurilor juridice aferente digitalizării. Un material semnat de Lorena Butușină. Din aceasta perspectiva, digitalizarea proceselor bancare ridica probleme juridice pe doua paliere principale....

Continue reading

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civila Auto – R.C.A.

               Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civila Auto – R.C.A. – acoperă răspunderea civilă delictuală a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul auto, pentru prejudiciile produse unei terţe părti in cazul unui accident rutier, prin intermediul acestui vehiculului. În cazul în care aţi fost implicat într-un accident rutier produs din vina unei alte persoane, aflate la volanul unui autovehicul (sau chiar produs din vina conducatorului autovehiculului in care va aflaţi), sunteti îndreptaţit să solicitaţi despăgubiri (daune materiale şi/sau morale) DIRECT asiguratorului RCA - emitentul politei RCA – pentru prejudiciul suferit şi anume:            ...

Continue reading

Split payment TVA: Din octombrie, firmele vor fi obligate să aibă un cont dedicat încasărilor de TVA

Introducerea unei plăți defalcate a taxei pe valoarea adăugată (TVA), sub denumirea de split payment, va deveni obligatorie de la 1 octombrie, potrivit unui proiect de ordonanță publicat recent de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Astfel, deschiderea unui cont bancar dedicat TVA-ului se va putea face și mai devreme, la 1 septembrie, dar va deveni obligatorie o lună mai târziu, noul mecanism urmând să ducă, spun inițiatorii, la o mai bună colectare a taxelor. Un Proiect de  Ordonanță privind plata defalcată a TVA a fost lansat vineri, în dezbatere publică, de către MFP. Astfel, pentru a se aplica, documentul are nevoie de aprobarea Guvernului și publicarea...

Continue reading

ITM îți va putea închide firma dacă descoperă că ai salariați care muncesc “la negru”

Codul muncii urmează să fie modificat, prin ordonanță de urgență, iar noile prevederi stabilesc amenzi de 20.000 de lei pentru fiecare persoană depistată fără contract individual de muncă (CIM). Angajatorii vor risca aceeași amendă și dacă vor primi la muncă salariați aflați în perioada de suspendare a CIM, iar inspectorii de muncă vor dispune pentru fiecare dintre aceste situații, ca sancțiune suplimentară, sistarea activității firmei controlate. Conform noilor prevederi incluse în Codul muncii, activitatea va putea fi reluată doar după achitarea amenzii contravenționale și îndreptarea situației care a dus la sancționarea angajatorului. Guvernul a aprobat vineri, în cadrul ședinței săptămânale, un...

Continue reading

CODUL Silvic

CODUL SILVIC din 19 martie 2008 (Legea nr. 46/2008) - Republicare Codul Silvic(la data 12-aug-2015 actul a fost adoptat de Legea 46/2008 ) TITLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 (1) Totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producţie sau administraţie silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinaţie forestieră, inclusiv cele neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990, inclusiv cu modificările de suprafaţă, conform operaţiunilor de intrări-ieşiri efectuate în condiţiile legii, constituie, indiferent de forma de proprietate, fondul forestier naţional. (2) Potrivit alin. (1), fondul forestier naţional include: a) pădurile; b) terenurile în curs de regenerare şi...

Continue reading

CODUL Vamal al României

Codul vamal al României din 10 aprilie 2006 Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare şi definiţii Art. 1 (1) Reglementările vamale cuprind prezentul cod, regulamentul de aplicare a acestuia, precum şi alte acte normative care conţin prevederi referitoare la domeniul vamal. (2) Codul vamal se aplică schimbului de mărfuri şi bunuri dintre România şi alte ţări, fără a aduce atingere reglementărilor speciale prevăzute în alte domenii. Art. 2 (1) Reglementările vamale se aplică în mod uniform pe întreg teritoriul vamal al României, în măsura în care nu există dispoziţii contrare prevăzute în acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. (2) Introducerea sau...

Continue reading

CODUL de Procedură Fiscală

Codul de Procedură Fiscală din 20 iulie 2015 Codul de Procedură Fiscală Prezentul act intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 TITLUL I: Dispoziţii generale Art. 1: Definiţii În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 1.actul administrativ fiscal - actul emis de organul fiscal în exercitarea atribuţiilor de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, pentru stabilirea unei situaţii individuale şi în scopul de a produce efecte juridice faţă de cel căruia îi este adresat; 2.administrarea creanţelor fiscale - oricare din activităţile desfăşurate de organele fiscale în legătură cu: a)înregistrarea fiscală a contribuabililor/plătitorilor şi a altor subiecte ale raporturilor juridice fiscale; b)declararea, stabilirea,...

Continue reading

CODUL Fiscal

 CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea 227/2015) Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL I: Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal  Art. 1: Scopul şi sfera de cuprindere a Codului Fiscal (1)Prezentul cod stabileşte: cadrul legal privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2), care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale; contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii sociale; modul de calcul şi de plată a acestora;...

Continue reading

CODUL de Procedură Penală

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (LEGEA nr. 135/2010) _________ *) Prezentul Cod de procedură penală intră în vigoare la data care va fi stabilită prin legea de punere în aplicare a acestuia. (N.n. - a se vedea art. 603 alin. (1) ) Pentru a vedea expunerea de motive a acestui act apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari. Parlamentul României adoptă prezenta lege. PARTEA GENERALĂ: TITLUL I: Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale Art. 1: Normele de procedură penală şi scopul acestora (1) Normele de procedură...

Continue reading

CODUL Penal

CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 286/2009) (la data 24-iul-2009 actul a fost promulgata de Decretul 1211/2009 ) _______ Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia (n.n. - a se vedea art. 446) *) Potrivit articolului 246 din Legea nr. 187/2012, Codul penal intra în vigoare la data de 1 februarie 2014. (la data 15-nov-2012 Actul a se vedea referinte de aplicare din Art. 246 din titlul IV din Legea 187/2012 ) Pentru a vedea expunerea de motive a acestui act apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm...

Continue reading