fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

Te întrebi cum poți deveni proprietarul unei case sau al unui teren asupra cărora nu ai acte? Model cerere uzucapiune

Acest lucru îl poți obține prin depunerea în instanța a unui dosar care sa aibă ca obiect uzucapiunea. 

Ce este uzucapiunea?

Uzucapiunea este o modalitate, mai exact un procedeu juridic prin intermediul căruia se poate dobândi proprietatea legală prin posedarea neîntreruptă a unui imobil (casa sau teren) într-un  interval de timp pe care legea îl prevede. 

 

În conformitate cu art. 916 alin. (1) NCC, posesia este de fapt o stăpânire în fapt a unui imobil, și este definită ca ,,exercitare în fapt a prerogativelor dreptului de proprietate asupra unui bun de către persoana care îl stăpâneşte şi care se comportă ca un proprietar”.

Cum pot deveni propreitarul casei/terenului?

Mai întâi, trebuie să te gândești dacă ești ,,apt” sa poți depune un astfel de dosar în instanță, dosar care sa aibă șanse de reușită. 

 

Pentru a putea estima șansele de reușită, mai întâi trebuie să știi ce bunuri intra în aceasta categorie și de câte feluri este uzucapiunea, pentru că anumite bunuri au fost declarate prin lege inalienabile (exemplu: terenurile care aparțin fondului funciar de stat, pădurile, apele, izvoarele de energie naturală, terenurile agricole, cu excepția celor care se află în proprietate privată).

De câte feluri este uzucapiunea?

Astfel, este util să știi faptul că uzucapiunea este de două tipuri, mai exact: 

  • Uzucapiunea imobiliară, care poate fi atât tabulară cât și extratabulară; 
  • Uzucapiunea mobiliară

 

În cele ce urmează, vom detalia despre uzucapiunea imobiliară (adică cea asupra unui teren sau a unei case) și vom analiza ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a dobândi titlul de proprietar. 

Ce este termenul de uzucapiune și cum se calculează?

Un dosar de uzucapiune poate fi depus pe rolul unei instanțe cu respectarea unui termen. Codul Civil prevede două termene, respectiv: 

 

TERMENUL DE 5 ani, cel mai scurt, care se calculează  după momentul înregistrării unei cereri de înscriere în cartea funciară, chiar și atunci când dreptul a fost înscris fără cauză legitimă. 

 

TERMENUL DE  10 ani începe să curgă de la data decesului, respectiv a încetării existenței juridice a proprietarului, respectiv de la data înscrierii declarației de renunțare la proprietate, chiar dacă intrarea în posesie s-a produs la o dată anterioară. 

Uzucapiunea imobiliară extratabulară - bine de știut

Așa cum prevede  art. 930 C.civ., există următoarele reguli de care trebuie să ții cont. 

 

Prima regulă este aceea că, dacă ai posedat un imobil timp de 10 ani, dreptul de proprietate asupra acestuia poate fi înscris în cartea funciară, dacă te afli într-una din următoarele situații: 

a. proprietarul înscris în cartea funciară a decedat ori, după caz, și-a încetat existența; 

b. a fost înscrisă în cartea funciară o declarație de renunțare la proprietate; 

c. imobilul nu era înscris în nicio carte funciară. 

 

O observație importantă în cazurile mai sus prezentate, este aceea că poți obține acest lucru numai dacă ți-ai înregistrat cererea de înscriere în cartea funciară dar aceasta să fi fost făcută obligatoriu înainte ca o altă  persoană să își fi înregistrat propria sa cerere. 

 

Acest lucru nu trebuie neapărat sa te sperie deoarece persoana care și-a înregistrat o cerere  înaintea ta, în cursul sau chiar după împlinirea termenului de uzucapiune,  trebuie să o noteze pe baza unei cauze legitime. În doctrina, sintagma ,,fără cauză legitimă”  este definită ca un mod de dobandire a unui imobil care nu este valabil deoarece fie provenea de la un neproprietar, fie era afectat de o cauza de nulitate. 

 

Deși conform legii, posesia este prezumată a fi utilă, trebuie sa stii și că există anumite piedici în dobândirea proprietății din cauza a ceea ce numim ,,viciile posesiei” deoarece acestea  suspendă cursul uzucapiunii. Cu toate acestea, numai persoana față de care posesia este tulburată sau clandestină poate invoca aceste vicii. 

 

Vă întrebați ce sunt viciile posesiei? 

 

Pentru ca o posesie să fie viciată, trebuie ca cel puțin una dintre următoarele calități să nu fie respectate: 

discontinuitatea – posesia este discontinuă cât timp posesorul o exercită cu intermitențe anormale în raport cu natura bunului

violența – posesia este tulburată, cât timp este obținută prin acte de violență, fizică sau morală

clandestinitatea – posesia este clandestină, dacă se exercită astfel încât nu poate fi cunoscută 

Uzucapiunea imobiliară tabulară - bine de știut

Drepturile celui care a fost înscris, fără o cauză legitimă, în cartea funciară, ca proprietar al unui imobil sau titular al unui drept real, nu mai pot fi contestate când cel înscris cu bună-credință a posedat imobilul timp de 5 ani după momentul înregistrării cererii de înscriere, dacă posesia sa a fost neviciată. 

 

Este suficient ca buna-credință să existe în momentul înregistrării cererii de înscriere și în momentul intrării în posesie. 

 

În continuare, va prezentam și un model de acțiune în uzucapiunea imobiliară. 

MODEL DE ACȚIUNE ÎN UZUCAPIUNE IMOBILIARĂ

Catre Judecatoria…………

Strada……………………..

Reclamant: ………………

Parat: ……………………..

Obiect: Uzucapiune

 

Domnule președinte, 

 

  Subsemnatul (…), în calitate de reclamant, având CNP (…), domiciliat în (…), chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul (…), domiciliat în (…), având CNP (…), pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța, să constatați că sunt proprietar prin uzucapiune imobiliară asupra bunului imobil construcție și/sau teren cu suprafața de (…) mp, situat în (…). 

Solicit, de asemenea, cheltuieli de judecată constând în taxă de timbru și onorariu de avocat. 

Motivele acțiunii sunt următoarele: 

În fapt, subsemnatul am ………….(aici urmează sa detaliați motivele pentru care depuneți cererea de chemare în judecată). 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 930 C.civ., precum și art. 453 C.proc.civ.

În probațiune înțeleg sa solicit administrarea următoarelor: 

  • înscrisuri;
  • interogatoriul pârâtului;
  • proba cu 1/2/3 martori; 
  • expertiza tehnica de specialitate (dacă este cazul).  

          În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri: (…). 

În cadrul probei cu interogatoriul, solicit citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu. 

         În cadrul probei cu martori, indic pe domnul/doamna (…) cu domiciliul în (…). 

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicit instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

  De asemenea,, în temeiul  art. 223 alin. (3) și art. 411 alin. (1) pct. 2 Cod Procedură Civilă, solicităm în caz de neprezentare, judecarea cererii în lipsă.

 Depun prezenta cerere, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului, precum și taxa de timbru judiciar în cuantum de (…).

 

Data (…)                                                                                  Semnătura reclamantului,

 

 

                               Domnului Președinte al Judecătoriei  (…)

Soluție uzucapiune - Echipa Asistenta-Avocat

💥‼️ 104 mp teren și 58 mp constructie ‼️💥 BUCUREȘTI, SECTOR 5

 

DOBANDIRE PROPRIETATE PRIN UZUCAPIUNE – BUCUREȘTI, SECTOR 5 –

  

Dosar CIVIL, având ca obiect IEȘIRE DIN INDIVIZIUNE și UZUCAPIUNE

 

Echipa Asistenta-Avocat a obținut soluție favorabilă în dosar având ca obiect dobândirea unor drepturi de proprietate asupra unor imobile situate în București, Sector  5. 

 

Încă de la jumătatea anului 2020, avocatul colaborator a pornit o lupta cu Statul Român pentru recunoașterea dreptului de proprietate asupra imobilului teren și construcție, iar după o judecată în fond Judecătoria Sectorului 5 a decis admiterea acțiunii astfel:

Statul Român nu a fost mulțumit de soluție și a formulat apel împotriva acesteia considerând că reclamanții nu sunt îndreptățiți să primească imobilul, însă după ce a avut loc judecată și în apel, la data de 21.02.2023, Tribunalul București desființează definitiv apelul și menține hotărârea emisă de către Judecătoria Sectorului 5, la data de 27.05.2022.

Apelează la un avocat!

Fiecare situație juridică reprezintă pentru noi o lupta pentru a apăra drepturile clienților noștri. De fiecare dată vom depune toată implicarea, priceperea și diligenta pentru a reuși.

 

Avocații din echipa 👉🏻 www.asistenta-avocat.ro, sunt disponibili atât la sediu, cat si in format online (chat si telefon), gata sa va răspundă gratuit la toate întrebările de natură juridică.

 

Completeaza formularul de mai jos sau contacteaza-ne la 0733 774 119 / 0771 500 780 / 0771 500 743 pentru a discuta cu un avocat cu experienta care iti va oferi gratuit consultanta pentru problema ta!

Drepturile celui care a fost înscris, fără o cauză legitimă, în cartea funciară, ca proprietar al unui imobil sau titular al unui drept real, nu mai pot fi contestate când cel înscris cu bună-credință a posedat imobilul timp de 5 ani după momentul înregistrării cererii de înscriere, dacă posesia sa a fost neviciată. 

 

Este suficient ca buna-credință să existe în momentul înregistrării cererii de înscriere și în momentul intrării în posesie. 

 

În continuare, va prezentam și un model de acțiune în uzucapiunea imobiliară. 

Post Views: 136